Bildiri Gönderimi

 • Bildiriler kongrenin, sağlıkta performans, kalite, klinik kalite, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili bilgi, deneyim ve uygulamaların paylaşılması, sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışılması amaç ve hedeflerine hizmet eder nitelikte olmalıdır.
 • Bildiri tam metinleri en geç 03 Kasım 2017 tarihine kadar www.kalitekongre2018.org adresinde yer alan online bildiri sistemi üzerinden gönderilebilecektir.
 • Kongreye gönderilecek bildirilerin daha önce başka bir bilimsel organizasyonda sunulmamış ya da yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 • Bildiri metinlerinin, açık ve anlaşılır bir dille yazılması ve yazım kurallarına uyulması önem arz etmektedir.
 • Yapılan çalışmaların ilgili alana katkısının açıkça gösterir şekilde kaleme alınması ve temel olarak aşağıdaki gibi yapılandırılması gerekmektedir:
  • Giriş ve Amaç
  • Kapsam ve Yöntem
  • Bulgular ve Sonuç
 • Bildiri yazımı aşağıdaki formata uygun şekilde tasarlanmalıdır.

Sayfa Yapısı ve Yazı Biçimi

Yazı Tipi ve Boyutu
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Boyutu: 12 punto

Sayfa Yapısı
Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm
Sol: 2,5 cm; Sağ: 2,5 cm
Cilt Payı:0; Cilt payı yeri: Sol
Sayfa sayısı: Maksimum 15

Kâğıt Boyutu
A4
Genişlik: 21 cm
Yükseklik: 29,7 cm

Paragraf Yapısı
Hizalama: İki Yana Yasla
Girinti: Yok
Aralık: Tek; Önce: 0 nk; Sonra: 0 nk

 • Bildiriler aşağıda linkte belirtilen tam metin şablonuna uygun olarak düzenlenmelidir.

Tam Metin Şablonu için tıklayınız.

Değerlendirme

 • Sadece Kongre web sitesi online bildiri sistemi üzerinden gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınacak olup, diğer yollarla gönderilen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildirilerin değerlendirmesi, yazarların ad-soyad ve kurumları gizli tutularak, bildiri tam metinleri üzerinden yapılacaktır.
 • Belirtilen yazım kurallarına uygun olmayan bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Özellikle, tablo ve şekillerin kaymayacak şekilde gruplanması ve kesinlikle sayfa ebatlarını taşmaması gerekir.
 • Çalışmalarda Türkçe ve İngilizce Özet (anahtar kelimeler içermeli) yer almalı, yazar bilgileri sadece alt bilgide eksiksiz olarak verilmelidir. Yazar bilgilerinin alt bilgi dışında farklı bir yerde bulunması bildirinin geçersiz sayılmasına sebep olacaktır.
 • Değerlendirme sonucunda kabul alan ve Kongrede sunulan bildiriler için ISBN numarası alınacak olup, e-kitap formatında yayın haline getirilerek Kongre web sayfasından indirilebilecektir.
 • Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sözel veya poster sunum kabulleri için sonuç yazısı gönderilecektir.

Poster Sunumu

 • Her bir poster yatay ekseni 70 düşey ekseni 90 cm. aşmayacak biçimde hazırlanmalıdır.
 • Poster yazıları 1 metre uzaklıktan rahat okunabilir büyüklükte olmalıdır.
 • Her posterin üst kısmında bildirinin, yazarlarının ve çalıştığı kurumların adı yazılmalı, sorumlu yazar altı çizili olarak belirtilmelidir.
 • Poster başlığındaki harflerin büyüklüğü en az 2,5 cm. olmalıdır.
 • Posterler, yürütme kurulu tarafından ilan edilen günde ve ilan edilen alanda asılacaktır.

KONGREYE KALAN SÜRE
DUYURULAR


DESTEKLEYEN KURULUŞLAR