11 Ocak 2018 - Perşembe
Mimoza Salonu
08:30 - 09:15 Açılış Töreni

Alaattin DİLSİZ
Genel Müdür Yardımcısı

Alper CİHAN
T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

Mike DURKIN
ISQua Temsilcisi

Pavel URSU
DSÖ Türkiye Temsilcisi

Eyüp GÜMÜŞ
T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı

Ahmet DEMİRCAN
T.C. Sağlık Bakanı (Tensipleri Halinde)

ISQua Akreditasyon Belge Takdimi
09:15 - 09:30 Ara
1. Oturum Sağlık Sistemlerinde Hasta Odaklılık ve Hasta Güvenliği
Oturum Başkanları: Yrd. Doç. Dr. Elif GÜLER KAZANCI - Dr. Pavel URSU
09:30 - 11:00 ISQua Perspektifinden Hasta Güvenliği
Prof. Dr. Mike Durkin
Türkiye Sağlıkta Kalite Sisteminde Hasta Güvenliği Uygulamaları
Prof. Dr. Alper CİHAN
OECD-Hasta Güvenliği Göstergeleri
Ian BROWNWOOD
DSÖ Hasta Güvenliği Çözümleri
Dr. Evgeny ZHELEZNYAKOV
11:00 - 11:20 Ara
3. Oturum  Sağlık Politikalarına Güncel Bakış
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
11:20 - 12:50 Sağlıkta Yeni Yapılanmaya Akademik Bakış
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
Sağlık Politikalarında Kalite, Klinik Kalite ve Kanıta Dayalı Tıbbın Yeri
Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
Hükümet Sistemleri ve Sağlık Politikaları
Prof. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM
Çalışan Odaklı Sağlık Politikaları ve Yönetici Sorumlulukları
Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU
12:50 - 14:30 Öğle Yemeği
14:30 - 16:00 Sağlık Yöneticileri Zirvesi
"Sağlık Yönetiminde Kritik Noktalar, Birim Hedefleri ve Gelişim Önerileri"
Başkan: Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Prof. Dr. Alper CİHAN
Dr. Mehmet B. AKGÜL
Doç. Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ
Op. Dr. Arslan Kağan ARSLAN
Dr. Bekir KESKİNKILIÇ
16:00 - 16:20 Ara
5. Oturum Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon ve Türkiye Uygulamaları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet ÇARHAN
16:20 - 17:50 Sağlıkta Akreditasyonun Uluslararası Boyutu
Janette Mackereth Hill
Sağlıkta Akreditasyon Yolculuğunda Türkiye
Uzm. Dr. Dilek TARHAN
Türkiye Sağlık Hizmetleri Akreditasyon Sistemi ve Hedefler
Prof. Dr. Ahmet ÇARHAN
Sağlıkta Akreditasyonda Türkiye Modelinin Uluslararası Hasta Dolaşımına Yansıması
Prof. Dr. Metin ÇAKMAKÇI
17:50 - 18:00 Ara
18:00 - 18:30 Karşıt Görüş Oturumu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alpay AZAP
SKS Sağlıklı Çalışma Yaşamında Tüm Beklentileri Karşılamaz
Doç. Dr. Sevgi ERGİN
SKS Sağlıklı Çalışma Yaşamında Tüm Beklentileri Karşılar
Uzm. Dr. Hasan KARAMAN
11 Ocak 2018 - Perşembe
Begonvil Salonu
6. Oturum Sağlık Bilişimi ve Yenilikçi Teknolojiler
Oturum Başkanı: Dr. Şuayip BİRİNCİ 
16:20-17:50 Sağlık Bilişiminde Türkiye Öncülüğü
Dr. Mahir ÜLGÜ
Dijital Hastane ve HIMSS
Yrd. Doç. Dr. İlker KÖSE
Sağlıkta Yeni Bir Dünya: Mobil Sağlık
Doç. Dr. Mehmet GÖKTÜRK
Sağlık Bilişiminde Birleşik Krallık Deneyimi
Dr. Hüseyin ŞEKER
11 Ocak 2018 - Perşembe
Erguvan Salonu
7. Oturum Kanıta Dayalı Sağlık Hizmet Sunumu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR
16:20-17:50 Türkiye Sağlık Sisteminde Kanıta Dayalı Tıbbın Yeri
Doç. Dr. Rabia KAHVECİ
Kanıta Dayalı Tıp Uygulamalarının Toplum Sağlığına Etkisi
Prof. Dr. Seçil ÖZKAN
Kanıta Dayalı Klinik Eczacılık Uygulamaları
Doç. Dr. Kutay DEMİRKAN
Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları
Doç. Dr. Sergül DUYGULU
11 Ocak 2018 - Perşembe
Kardelen Salonu
2. Oturum Sözlü Bildiri Oturumları
09:30-11:00 Oturum Başkanları: Doç. Dr. Salim BİLİCİ - Yrd. Doç. Dr. Gökhan ARSLAN
3838-Trabzon İl Ambulans Servisinde Beyaz Kod Bildirimi Süreçleri Çalışan Görüşü Alınması Üzerine Bir Çalışma
Emine KURU
3622-Sağlık Disiplini Öğrencilerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda Eğitim Alma Ve İş Kazasına Maruz Kalma Durumu
Cemile SAVCI
3960-Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirimlerinin Belirlenmesi: Alanya’da Bir Kamu Hastanesi Örneği
Deniz AKÇORA COŞAR
3941-Hayat Kurtarmak İçin Organlarınızı Bağışlar Mısınız?'' Proje Sonuçları
Füsun KÜÇÜK
3525-Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranının İzlenmesi İle Tıbbi Kayıtlardaki Hataların Düzeltilmesi Bir Gösterge Örneği
Feride AKAÇİN
3996-Acil Servislerde Klinik Kalite Karar Verme Rehberlerinin Etkin Kullanımı
Yeliz LEBLEBİCİ
4. Oturum Sözlü Bildiri Oturumları
11:20-12:50 Oturum Başkanları: Doç. Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU - Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZ
3628-Sağlık Personelinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Faaliyetlerine Yönelik Algı Durumlarının İncelenmesi
Selma HEVES YILMAZ
3855-İstanbul İli Özel Hastane Şikayetlerinin Sağlıkta Kalite Standartları İle İlişkisi
Muhammet ATAK
3938-Merkezi Hekim Randevu Sisteminde Kısa Mesaj Yoluyla Randevu İptal Çalışması
Fatih DOĞAN 
3719-Hastane Yöneticilerinin Otonomi Kişilik Özelliği Ve Çatışma Yönetim Tarzlarının Değerlendirilmesi
Meryem ÖRTLEK
3121-Kesici Delici Alet Yaralanmalarına İlişkin İzlem Prosedürlerinin Retrospektif İncelenmesi
Meltem ÖZTÜRK
 
8. Oturum Sözlü Bildiri Oturumları
16:20-17:50 Oturum Başkanları: Doç. Dr. Doğan YÜCEL - Doç. Dr Senem KORUK
3262-Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hastane Staj Uygulamalarında Mobbinge Maruziyet Durumlarının İncelenmesi
Yasin UZUNTARLA
3922-Düşme Riskini Doğru Değerlendiriyor Muyuz?
Ayşegül AKKOR
3936-Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği Tutumlarının Belirlenmesi: Bir Devlet Hastanesi Örneği
Mihran KÜÇÜK
3955-Laboratuvar Çalışanlarında İş Doyumu Ve Tükenmişlik: Sakarya Ve Van Örneklemi
Mehmet Ramazan ŞEKEROĞLU
3649-Yoğun Bakım Çalışanlarının Radyasyon Güvenliği Açısından Bilgi, Tutum Ve Davranışları- Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Örneği
Burcu KARAGÖZ
3310-Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Engelli Personellerin Memnuniyetinin Zaman İçindeki Değişimi
Mehmet KOCA
11 Ocak 2018 - Perşembe
Oturum / Saat Mimoza Salonu Begonvil Salonu Erguvan Salonu Kardelen Salonu
08:30 - 09:15 Açılış Töreni

Alaattin DİLSİZ
Genel Müdür Yardımcısı

Alper CİHAN
T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

Mike DURKIN
ISQua Temsilcisi

Pavel URSU
DSÖ Türkiye Temsilcisi

Eyüp GÜMÜŞ
T.C Sağlık Bakanlığı Müsteşarı

Ahmet DEMİRCAN
T.C Sağlık Bakanı (Tensipleri Halinde)

ISQua Akreditasyon Belge Takdimi
09:15-09:30 Ara
09:30-11:00 1. Oturum     2. Oturum
Sağlık Sistemlerinde Hasta Odaklılık ve Hasta Güvenliği
Oturum Başkanları:
Yrd. Doç. Dr. Elif GÜLER KAZANCI
Dr. Pavel URSU
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Salim BİLİCİ
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ARSLAN
ISQua Perspektifinden Hasta Güvenliği
Prof. Dr. Mike Durkin
3838-Trabzon İl Ambulans Servisinde Beyaz Kod Bildirimi Süreçleri Çalışan Görüşü Alınması Üzerine Bir Çalışma - Emine KURU
Türkiye Sağlıkta Kalite Sisteminde Hasta Güvenliği Uygulamaları
Prof. Dr. Alper CİHAN
3622-Sağlık Disiplini Öğrencilerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda Eğitim Alma Ve İş Kazasına Maruz Kalma Durumu - Cemile SAVCI
OECD-Hasta Güvenliği Göstergeleri
Ian BROWNWOOD
3960-Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirimlerinin Belirlenmesi: Alanya’da Bir Kamu Hastanesi Örneği - Deniz AKÇORA COŞAR
DSÖ Hasta Güvenliği Çözümleri
Dr. Evgeny ZHELEZNYAKOV
3941-Hayat Kurtarmak İçin Organlarınızı Bağışlar Mısınız?'' Proje Sonuçları - Füsun KÜÇÜK
  3525-Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranının İzlenmesi İle Tıbbi Kayıtlardaki Hataların Düzeltilmesi Bir Gösterge Örneği - Feride AKAÇİN
3996-Acil Servislerde Klinik Kalite Karar Verme Rehberlerinin Etkin Kullanımı - Yeliz LEBLEBİCİ
11:00-11:20 Ara
 11:20-12:50 3. Oturum     4. Oturum
Sağlık Politikalarına Güncel Bakış
Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZ

Sağlıkta Yeni Yapılanmaya Akademik Bakış
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
3628-Sağlık Personelinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Faaliyetlerine Yönelik Algı Durumlarının İncelenmesi - Selma HEVES YILMAZ
Sağlık Politikalarında Kalite, Klinik Kalite ve Kanıta Dayalı Tıbbın Yeri
Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
3855-İstanbul İli Özel Hastane Şikayetlerinin Sağlıkta Kalite Standartları İle İlişkisi - Muhammet ATAK
Hükümet Sistemleri ve Sağlık Politikaları
Prof. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM
3938-Merkezi Hekim Randevu Sisteminde Kısa Mesaj Yoluyla Randevu İptal Çalışması - Fatih DOĞAN 
Çalışan Odaklı Sağlık  Politikaları ve Yönetici Sorumlulukları
Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU
3719-Hastane Yöneticilerinin Otonomi Kişilik Özelliği Ve Çatışma Yönetim Tarzlarının Değerlendirilmesi - Meryem ÖRTLEK
  3121-Kesici Delici Alet Yaralanmalarına İlişkin İzlem Prosedürlerinin Retrospektif İncelenmesi - Meltem ÖZTÜRK
 
12:50-14:30 Öğle Yemeği
14:30-16:00 Sağlık Yöneticileri Zirvesi
"Sağlık Yönetiminde Kritik Noktalar, Birim Hedefleri ve Gelişim Önerileri"
Başkan: Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Prof. Dr. Alper CİHAN
Dr. Mehmet B. AKGÜL
Doç. Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ
Op. Dr. Arslan Kağan ARSLAN
Dr. Bekir KESKİNKILIÇ
16:00-16:20 Ara
16:20-17:50 5. Oturum 6. Oturum 7. Oturum 8. Oturum
Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon ve Türkiye Uygulamaları
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ahmet ÇARHAN
Sağlık Bilişimi ve Yenilikçi Teknolojiler
Oturum Başkanı: Dr. Şuayip BİRİNCİ
Kanıta Dayalı Sağlık Hizmet Sunumu
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Doğan YÜCEL
Doç. Dr Senem KORUK
Sağlıkta Akreditasyonun Uluslararası Boyutu
Janette Mackereth Hill
Sağlık Bilişiminde Türkiye Öncülüğü
Dr. Mahir ÜLGÜ
Türkiye Sağlık Sisteminde Kanıta Dayalı Tıbbın Yeri
Doç. Dr. Rabia KAHVECİ
3262-Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hastane Staj Uygulamalarında Mobbinge Maruziyet Durumlarının İncelenmesi - Yasin UZUNTARLA
Sağlıkta Akreditasyon Yolculuğunda Türkiye
Uzm. Dr. Dilek TARHAN
Dijital Hastane ve HIMSS
Yrd. Doç. Dr. İlker KÖSE
Kanıta Dayalı Tıp Uygulamalarının Toplum Sağlığına Etkisi
Prof. Dr. Seçil ÖZKAN
3922-Düşme Riskini Doğru Değerlendiriyor Muyuz? - Ayşegül AKKOR
Türkiye Sağlık Hizmetleri Akreditasyon Sistemi ve Hedefler
Prof. Dr. Ahmet Çarhan
Sağlıkta Yeni Bir Dünya: Mobil Sağlık
Doç. Dr. Mehmet GÖKTÜRK
Kanıta Dayalı Klinik Eczacılık Uygulamaları
Doç. Dr. Kutay DEMİRKAN
3936-Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği Tutumlarının Belirlenmesi: Bir Devlet Hastanesi Örneği - Mihran KÜÇÜK
Sağlıkta Akreditasyonda Türkiye Modelinin Uluslararası Hasta Dolaşımına Yansıması
Prof. Dr. Metin ÇAKMAKÇI
Sağlık Bilişiminde Birleşik Krallık Deneyimi
Dr. Hüseyin ŞEKER
Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları
Doç. Dr. Sergül DUYGULU
3955-Laboratuvar Çalışanlarında İş Doyumu Ve Tükenmişlik: Sakarya Ve Van Örneklemi - Mehmet Ramazan ŞEKEROĞLU
      3649-Yoğun Bakım Çalışanlarının Radyasyon Güvenliği Açısından Bilgi, Tutum Ve Davranışları- Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Örneği - Burcu KARAGÖZ
3310-Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Engelli Personellerin Memnuniyetinin Zaman İçindeki Değişimi - Mehmet KOCA
17:50-18:00 Ara
18:00-18:30 Karşıt Görüş Oturumu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alpay AZAP
SKS Sağlıklı Çalışma Yaşamında Tüm Beklentileri Karşılamaz
Doç. Dr. Sevgi ERGİN
SKS Sağlıklı Çalışma Yaşamında Tüm Beklentileri Karşılar
Uzm. Dr. Hasan KARAMAN
20:00-22:00
SKS En İyi Uygulama Ödülü Jüri Toplantısı
Seçici Kurul Üyeleri:
Doç. Dr. Mehmet TOP
Prof. Dr. Nazan AYDIN
Prof. Dr. Suat TURGUT
Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK
Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU
Prof. Dr. Haydar SUR
Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK
Prof. Dr. Aysun Bay KARABULUT
En İyi Bilimsel Araştırma (Sözlü Bildiri) Ödülü Jüri Toplantısı
Seçici Kurul Üyeleri:
Prof. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ
Prof. Dr. Onur ÖZVERİ
Doç. Dr. Özgür UĞURLUOĞLU
Prof. Dr. Demet ÜNALAN
Yrd. Doç. Dr. İsmail YILDIZ
Prof. Dr. Ömer Rıfkı ÖNDER
Doç. Dr. Çağdaş Erhan AKYÜREK
Doç. Dr. Mehmet ŞENES
Prof. Dr. Hakan HAKERİ
En İyi Bilimsel Araştırma (Poster Bildiri) Ödülü Jüri Toplantısı
Seçici Kurul Üyeleri:
Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN
Doç. Dr. Şerife Suna OĞUZ
Op. Dr. Hasan Basri VELİOĞLU
Prof. Dr. Bayram ŞAHIN
Prof. Dr. Emine ORHANER
Prof. Dr. Mustafa ALTINDİŞ
Prof. Dr. Tamer Cevat İNAL
Prof. Dr. Yurdagül ERDEM
12 Ocak 2018 - Cuma
Mimoza Salonu
08:30 - 09:00 Ödül Töreni
 • VI. Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri
  • SKS En İyi Uygulama Ödülleri
  • En İyi Bilimsel Araştırma Ödülleri (En İyi Sözlü Bildiri, En İyi Poster Bildiri)
 • "Hasta, Çalışan El Ele” Fotoğraf Yarışması Ödülleri
09:00 - 09:10 Ara
9.  Oturum Sağlıkta Performans Yönetimi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
09:10 - 10:40 Sağlık Hizmeti Sunumunda Performansın Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Afsun EZEL ESATOĞLU
Performans Yönetiminin Sağlık Politikalarına Etkisi
Prof. Dr. İsmail AĞIRBAŞ
Sağlıkta Performansa Dayalı Ödeme Modeli Nasıl Olmalı?
Prof. Dr. Sadık KILIÇTURGAY
Sağlık Hizmeti Kalite Göstergeleri ile Sağlık Sistemi Performansının İzlenmesi
Ian BROWNWOOD
10:40 - 11:00 Ara
13. Oturum Hasta Bakımında Sorumluluklar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fahrettin KELEŞTEMUR
11:00 - 12:30 Hasta Merkezli Bakım: Hasta Çıktıları ve Kaliteye Etkisi (Patient Centred Care: Impact on Patient Outcomes and Quality)
Susan B. Frampton, PhD
Hasta Güvenliği Perspektifinden Hasta ve Hekim Sorumluluğu
Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR
Hekim Bakış Açısıyla Hasta Bakım Sorumluluğu
Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ
Hasta Gözüyle Hasta Bakım Süreci
Yunus YAPALI
12:30 - 14:30 Öğle Yemeği
16. Oturum Sağlıkta Çıktı Odaklı Değerlendirme ve Klinik Kalite
Oturum Başkanları: Yrd. Doç. Dr. Hakkı YEŞİLYURT - Prof. Dr. Öner ODABAŞ
14:30 - 16:00 OECD–HCQI (Sağlıkta Kalite Göstergeleri Projesi)
Ian BROWNWOOD
Türkiye Klinik Kalite Programı
Dr. Abdullah ÖZTÜRK
Türkiye Klinik Kalite Karar Destek Sistemi
Dr. Birol TİBET
16:00 - 16:20 Ara
20. Oturum Sağlık Hizmetlerinde Mükemmelliyet
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erkan İBİŞ
16:20 - 17:50 Hasta Merkezli Bakımda Mükemmelliyet İçin Sertifikasyon Standartları
Susan B. Frampton,
DSÖ'nün Halk Sağlığında İşbirliği Yaklaşımı
Çetin Doğan DİKMEN
Mükemmeliyet Merkezlerinde Bir Kamu Hastanesi Örneği
Uzm. Dr. Ayşe TURAN
Ankara Üniversitesi Sağlıkta Mükemmeliyet Merkezi Çalışmaları
Prof. Dr. Günhan GÜRMAN
17:50 - 18:00 Ara
18:00 - 19:00 PECHA KUCHA
Takdim: Psk. Öznur ÖZEN
Tesis Güvenliği
Yrd. Doç. Dr. Tuncay PALTEKİ
Hasta Güvenliği
Yrd. Doç. Dr. Fatoş KORKMAZ
Çalışan Güvenliği
Dr. Mehmet ERŞAN
Bilgi Güvenliği
Dr. Mahir ÜLGÜ
Cerrahide Güvenlik
Op. Dr. Atilla YILMAZ
Değerlendirici Güvenliği
Dr. Özlem ECEMİŞ
12 Ocak 2018 - Cuma
Begonvil Salonu
10. Oturum Palyatif Bakım Hizmetleri ve Yoğun Bakım Etkileşimi
Oturum Başkanı: Uzm. Dr. Orhan KOÇ
09:10-40 Türkiye'de Palyatif Bakımın Gelişim Süreci
Prof. Dr. Ferda Şöhret KAHVECİ
Bütünleşik Bakım Modeli
Uzm. Dr. Orhan KOÇ
Palyatif Bakım Hizmetlerinde Hasta Güvenliği
Doç. Dr. Gülçin ŞENEL
Yoğun Bakım-Palyatif Bakım Geçişlerinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Prof. Dr. Meltem UYAR
10:40-11:00 Ara
11:00-12:30 Kamu Özel Ortaklığı Zirvesi
Oturum Başkanı: Muhammed GÜLYURT
Şehir Hastaneleri Yönetim Modeli
Hüseyin ÇELİK
“Kamu - Özel  Ortaklığı”nın Kamu Tarafı
Sait ÇELEBİ
“Kamu - Özel  Ortaklığı”nın Özel Sektör Tarafı
Atilla Kemal SAĞLAM
12:30 - 14:30 Öğle Yemeği
17. Oturum Acil Servis Yönetimi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet DEMİRCAN
14:30-16:00 Acil Servis Başvurularının Bakanlık Gözüyle Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Murat ALPER
Acil Serviste Birim Hastaya Ayrılan Zaman Nasıl İyileştirilebilir?
Yrd. Doç. Dr. Arif Onur EDEN
Acil Serviste Konsültasyon Süreçleri ve Teknoloji Desteği
Doç. Dr. Başak BAYRAM
Acil Servis Hastasına Multidisipliner Yaklaşım
Prof. Dr. Zeynep ÇAKIR
16:00 - 16:20 Ara
21. Oturum Sağlık Sisteminde İnovatif Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Dr. Hakkı GÜRSÖZ
16:20-17:50 Biyoteknolojide Geleceğe Dair Politikalar
Prof. Dr. Ali Osman KILIÇ
Kök Hücre Tedavisi ve Ulusal Kemik İliği Bankası
Doç. Dr. Ali İrfan Emre TEKGÜNDÜZ
İlaç ve Aşı Üretiminde Yerli Sanayi ve Hedefler
Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞEL
Cerrahi Uygulamalarda Yeni Teknolojiler
Prof. Dr. Cengiz AYDIN
12 Ocak 2018 - Cuma
Erguvan Salonu
11. Oturum En İyi Uygulama Özel Oturumu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Haydar SUR - Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK
09:10-40 Jüri Özel Ödülü
En İyi Uygulama 3.' luk Ödülü
En İyi Uygulama 2.' lik Ödülü
En İyi Uygulama 1.' lik Ödülü
10:40-11:00 Ara
14. Oturum Toplum Sağlığı için Kaliteli Sağlık Hizmeti
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
11:00-12:30 Birinci Basamakta Kalite İyileştirici Yöntemler ve İnovatif Çözümler
Prof. Dr. Hamdi Nezih DAĞDEVİREN
Kronik Hastalıklarla Mücadelede Yenilikçi Yaklaşımların Ulusal Başarı Düzeyine Etkisi
Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ
Halk Sağlığı Laboratuvarlarında Güncel Durum ve Gelecek Vizyonu
Dr. Edibe BOZKURT
Ana Çocuk Sağlığı Hizmetlerinin Performansı Nasıl İzlenmeli?
Doç. Dr. Esma SARIKAYA
12:30 - 14:30 Öğle Yemeği
18. Oturum Diyaliz Hizmetlerinde Hasta Güvenliği ve İnovatif Yaklaşımlar
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ - Prof. Dr. Ramazan ÇETİNKAYA
14:30-16:00 Diyaliz Hizmetlerinde Bakanlık Hedefleri
Dr. Murat ÖZTÜRK
Sağlıkta Kalite Standartlarında Diyaliz Hizmetleri
Doç. Dr. Funda SARI
Diyalizde Klinik Performansın İzlenmesi: Kalite Göstergeleri
Prof. Dr. Hüseyin KOÇAK
Diyalizde Yenilikçi Yaklaşımlar ve Hasta Güvenliğine Katkıları
Prof. Dr. Ramazan ÇETİNKAYA
16:00 - 16:20 Ara
22. Oturum Türkiye'de Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri ve Kalite
Otururm Başkanı: Prof. Dr. Metin ORHAN
16:20-17:50 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerine Güncel Bakış, Çözümler, Beklentiler
Prof. Dr. M. Ali KILIÇARSLAN
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Klinik Çıktıları İzlemek
Doç. Dr. Mehmet Sinan EVCİL
SKS Bakış Açısı ile Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Kalite Yönetimi
Prof. Dr. Adnan TEZEL
Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinde Yeni Ufuklar
Dr. Dt. Esra ALADAĞ
12 Ocak 2018 - Cuma
Kardelen Salonu
12. Oturum Sözlü Bildiri Oturumları
09:10-10:40 Oturum Başkanları:Prof. Dr. Hacer ÖZGEN NARCI - Prof. Dr. Havva ÖZTÜRK
3642-Hemşirelerin Hasta Teslim Süreçleri Hakkındaki Görüşleri Ve Deneyimleri (Yüksek Lisans Tezi) - Merve SIVACI
4064-Sağlık Hizmetlerınde Değer Akış Haritalama: Poliklinik Uygulama Örneği
Aslı ERDOĞAN
3449-Güvenlik Raporlama Kültürü Laboratuvar Hataları Sınıflandırma Sistemi Bildirim Analizi
Serpil UZUN
4117-Hasta Güvenliği Kültürünün Oluşmasında Yeni Nesil Sağlık Eğitim Sisteminde Simülasyona Dayalı Eğitimin Etkinliği: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Planlaması
Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
3369-Uluslararası Hastane Akreditasyonunun Çalışan Memnuniyetine Olan Etkisinin Araştırılması
Fatma BAŞ KAYA
3673-Diyarbakır İli İlk-Orta Öğretim Ve Yükseköğrenim Öğrencileri Sağlık Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma
Seher POLAT GÜVEN
10:40 - 11:00 Ara
15. Oturum Sözlü Bildiri Oturumları
11:00-12:30 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ramazan ŞEKEROĞLU - Prof. Dr. Tamer Cevat İNAL
3839-Çalışan Güvenliği Komitesi Kök Kaza İnceleme Ve Düzeltici Önleyici Faaliyet Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma - Murat Osman DOĞRU
3929-Bir Sağlık Kurumunda Bilgi Güvenliği Farkındalığının Belirlenmesi: Sivas İli Örneği
Rukiye ERTÜMEN
3025-Psikolojik Yıldırma Davranışlarının Sağlık Çalışanlarının Tükenmişliği Üzerine Etkisi
Emrullah İNCESU
3837-İskenderun Devlet Hastanesi Çalışan Güvenliği Kültürü Araştırması
Mehmet GÜRSEL
3861-Dokuz Adımda Tarama Uygulaması İle Hastane Personelinin Sağlık Tarama Oranlarının Yükseltilmesi
Levent SONĞUR
3392-K-Means Kümeleme Algoritması İle Kamu Hastanelerinin Sınıflandırılması
Ayşe KELEŞ
12:30 - 14:30 Öğle Yemeği
19. Oturum Sözlü Bildiri Oturumları
14:30-16:00 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fehmi ÇELEBİ - Prof. Dr. Elif DIKMETAŞ YARDAN
3026-Sağlık Çalışanların İşten Ayrılma Niyetlerini Belirleyen Faktörler: Psikolojik Yıldırma Ve Sosyodemografik Özellikler
Songül YORGUN
3811-Marmaris Özel Ahu Hastanesi’ nde Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi
Meral EKİNCİ
3953-Palyatif Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Memnuniyet Düzeyleri Ve Beklenti Durumlarının Değerlendirilmesi
Funda TANRIÖVER
3985-İlaç/Sarf Malzemelerde Kritik Stok Takiplerinde Sms Kullanımı: Dışkapı Modeli
Seyhan ERDURAN
4008-Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Bundle Uygulamasının Vip Oranlarına Etkisi
Emine Elvan ÇİFTLİK
3334-UNICEF Dünya Çocuklarının Durumu Raporlarındaki Sağlıkla İlgili Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Dilek ÖZTAŞ
16:00 - 16:20 Ara
23. Oturum Sözlü Bildiri Oturumları
16:20-17:50 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Musa ÖZATA - Prof. Dr. Ömer Rıfkı Önder
3254-Acil Serviste Mortalitenin Değerlendirilmesi
Hatice ESEN
3755-Yoğun Bakım Birimlerinde, Basınç Ülseri Önleme Kılavuzu Kullanımını Kolaylaştırma Girişimlerinin Kılavuz Önerilerine Uyum Ve Hasta Sonuçlarına Etkisi
Nezaket YILDIRIM
3909-Kişisel Sağlık Verileri Kayıt Ve Korunması Tutum Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
Selma BEZİRGAN GÖZMENER
3887-Aydınlatılmış Onam Formlarının Cerrahi Girişim Yapılan Hastalar Tarafından Anlaşılabilirliğinin İncelenmesi
Esra NERGİZ
3900-Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı” Nın Primer Sezaryen Oranına Etkisi
Banu CAN
3600-Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongrelerinde Odaklanılan Konular Ve Kullanılan Yöntemler: 2009-2016 Dönemi
İpek BİLGİN DEMİR
12 Ocak 2018 - Cuma
Oturum / Saat Mimoza Salonu Begonvil Salonu Erguvan Salonu Kardelen Salonu
08:30-09:00 Ödül Töreni
 • VI. Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri
  • SKS En İyi Uygulama Ödülleri
  • En İyi Bilimsel Araştırma Ödülleri (En İyi Sözlü Bildiri, En İyi Poster Bildiri)
 • "Hasta, Çalışan El Ele” Fotoğraf Yarışması Ödülleri
09:00:09:10 Ara
09:10-10:40 9.  Oturum 10. Oturum 11. Oturum 12. Oturum
Sağlıkta Performans Yönetimi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
Palyatif Bakım Hizmetleri ve Yoğun Bakım Etkileşimi
Oturum Başkanı:
Uzm. Dr. Orhan KOÇ
En İyi Uygulama Özel Oturumu
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Haydar SUR
Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Hacer ÖZGEN NARCI
Prof. Dr. Havva ÖZTÜRK
Sağlık Hizmeti Sunumunda Performansın Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Afsun EZEL ESATOĞLU
Türkiye'de Palyatif Bakımın Gelişim Süreci
Prof. Dr. Ferda Şöhret KAHVECİ
Jüri Özel Ödülü 3642-Hemşirelerin Hasta Teslim Süreçleri Hakkındaki Görüşleri Ve Deneyimleri (Yüksek Lisans Tezi) - Merve SIVACI
Performans Yönetiminin Sağlık Politikalarına Etkisi
Prof. Dr. İsmail AĞIRBAŞ
Bütünleşik Bakım Modeli
Uzm. Dr. Orhan KOÇ
En İyi Uygulama 3.' lik Ödülü 4064-Sağlık Hizmetlerınde Değer Akış Haritalama: Poliklinik Uygulama Örneği - Aslı ERDOĞAN
Sağlıkta Performansa Dayalı Ödeme Modeli Nasıl Olmalı?
Prof. Dr. Sadık KILIÇTURGAY
Palyatif Bakım Hizmetlerinde Hasta Güvenliği
Doç. Dr. Gülçin ŞENEL
En İyi Uygulama 2.' lik Ödülü 3449-Güvenlik Raporlama Kültürü Laboratuvar Hataları Sınıflandırma Sistemi Bildirim Analizi - Serpil UZUN
Sağlık Hizmeti Kalite Göstergeleri ile Sağlık Sistemi Performansının İzlenmesi
Ian BROWNWOOD
Yoğun Bakım-Palyatif Bakım Geçişlerinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Prof. Dr. Meltem UYAR
En İyi Uygulama 1.' lik Ödülü 4117-Hasta Güvenliği Kültürünün Oluşmasında Yeni Nesil Sağlık Eğitim Sisteminde Simülasyona Dayalı Eğitimin Etkinliği: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Planlaması - Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
      3369-Uluslararası Hastane Akreditasyonunun Çalışan Memnuniyetine Olan Etkisinin Araştırılması - Fatma BAŞ KAYA
3673-Diyarbakır İli İlk-Orta Öğretim Ve Yükseköğrenim Öğrencileri Sağlık Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma - Seher POLAT GÜVEN
10:40-11:00 Ara
11:00-12:30 13. Oturum   14. Oturum 15. Oturum
Hasta Bakımında Sorumluluklar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fahrettin KELEŞTEMUR
Kamu Özel Ortaklığı Zirvesi
Oturum Başkanı: Muhammed GÜLYURT
Toplum Sağlığı için Kaliteli Sağlık Hizmeti
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ramazan ŞEKEROĞLU
Prof. Dr. Tamer Cevat İNAL
Hasta Merkezli Bakım: Hasta Çıktıları ve Kaliteye Etkisi (Patient Centred Care: Impact on Patient Outcomes and Quality)
Susan B. Frampton, PhD
Şehir Hastaneleri Yönetim Modeli
Hüseyin ÇELİK
Birinci Basamakta Kalite İyileştirici Yöntemler ve İnovatif Çözümler
Prof. Dr. Hamdi Nezih DAĞDEVİREN
3839-Çalışan Güvenliği Komitesi Kök Kaza İnceleme Ve Düzeltici Önleyici Faaliyet Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma - Murat Osman DOĞRU
Hasta Güvenliği Perspektifinden Hasta ve Hekim Sorumluluğu
Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR
“Kamu - Özel  Ortaklığı”nın Kamu Tarafı
Sait ÇELEBİ
Kronik Hastalıklarla Mücadelede Yenilikçi Yaklaşımların Ulusal Başarı Düzeyine Etkisi
Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ
3929-Bir Sağlık Kurumunda Bilgi Güvenliği Farkındalığının Belirlenmesi: Sivas İli Örneği - Rukiye ERTÜMEN
Hekim Bakış Açısıyla Hasta Bakım Sorumluluğu
Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ
“Kamu - Özel  Ortaklığı”nın Özel Sektör Tarafı
Atilla Kemal SAĞLAM
Halk Sağlığı Laboratuvarlarında Güncel Durum ve Gelecek Vizyonu
Dr. Edibe BOZKURT
3025-Psikolojik Yıldırma Davranışlarının Sağlık Çalışanlarının Tükenmişliği Üzerine Etkisi - Emrullah İNCESU
Hasta Gözüyle Hasta Bakım Süreci
Yunus YAPALI
  Ana Çocuk Sağlığı Hizmetlerinin Performansı Nasıl İzlenmeli?
Doç. Dr. Esma SARIKAYA
3837-İskenderun Devlet Hastanesi Çalışan Güvenliği Kültürü Araştırması - Mehmet GÜRSEL
    3861-Dokuz Adımda Tarama Uygulaması İle Hastane Personelinin Sağlık Tarama Oranlarının Yükseltilmesi - Levent SONĞUR
3392-K-Means Kümeleme Algoritması İle Kamu Hastanelerinin Sınıflandırılması - Ayşe KELEŞ
12:30 - 14:30 Öğle Yemeği
14:30-16:00 16. Oturum 17. Oturum 18. Oturum 19. Oturum
Sağlıkta Çıktı Odaklı Değerlendirme ve Klinik Kalite
Oturum Başkanları: Yrd. Doç. Dr. Hakkı YEŞİLYURT - Prof. Dr. Öner ODABAŞ
Acil Servis Yönetimi
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ahmet DEMİRCAN
Diyaliz Hizmetlerinde Hasta Güvenliği ve İnovatif Yaklaşımlar
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
Prof. Dr. Ramazan ÇETİNKAYA
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Fehmi ÇELEBİ
Prof. Dr. Elif DIKMETAŞ YARDAN
OECD–HCQI (Sağlıkta Kalite Göstergeleri Projesi)
Ian BROWNWOOD
112 Acil Servis Başvurularının Ankara Ölçeğinde Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Murat ALPER
Diyaliz Hizmetlerinde Bakanlık Hedefleri
Dr. Murat ÖZTÜRK
3026-Sağlık Çalışanların İşten Ayrılma Niyetlerini Belirleyen Faktörler: Psikolojik Yıldırma Ve Sosyodemografik Özellikler - Songül YORGUN
Türkiye Klinik Kalite Programı
Dr. Abdullah ÖZTÜRK
Acil Serviste Birim Hastaya Ayrılan Zaman Nasıl İyileştirilebilir?
Yrd. Doç. Dr. Arif Onur EDEN
Sağlıkta Kalite Standartlarında Diyaliz Hizmetleri
Doç. Dr. Funda SARI
3811-Marmaris Özel Ahu Hastanesi’ nde Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi - Meral EKİNCİ
Türkiye Klinik Kalite Karar Destek Sistemi
Dr. Birol TİBET
Acil Serviste Konsültasyon Süreçleri ve Teknoloji Desteği
Doç. Dr. Başak BAYRAM
Diyalizde Klinik Performansın İzlenmesi: Kalite Göstergeleri
Prof. Dr. Hüseyin KOÇAK
3953-Palyatif Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Memnuniyet Düzeyleri Ve Beklenti Durumlarının Değerlendirilmesi - Funda TANRIÖVER
  Acil Servis Hastasına Multidisipliner Yaklaşım
Prof. Dr. Zeynep ÇAKIR
Diyalizde Yenilikçi Yaklaşımlar ve Hasta Güvenliğine Katkıları
Prof. Dr. Ramazan ÇETİNKAYA
3985-İlaç/Sarf Malzemelerde Kritik Stok Takiplerinde Sms Kullanımı: Dışkapı Modeli - Seyhan ERDURAN
      4008-Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Bundle Uygulamasının Vip Oranlarına Etkisi - Emine Elvan ÇİFTLİK
3334-UNICEF Dünya Çocuklarının Durumu Raporlarındaki Sağlıkla İlgili Parametrelerinin Değerlendirilmesi - Dilek ÖZTAŞ
16:00 - 16:20 Ara
16:20-17:50 20. Oturum 21. Oturum 22. Oturum 23. Oturum
Sağlık Hizmetlerinde Mükemmelliyet
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erkan İBİŞ
Sağlık Sisteminde İnovatif Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Dr. Hakkı GÜRSÖZ
Türkiye'de Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri ve Kalite
Otururm Başkanı: Prof. Dr. Metin ORHAN
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Musa ÖZATA
Prof. Dr. Ömer Rıfkı Önder
Hasta Merkezli Bakımda Mükemmelliyet İçin Sertifikasyon Standartları
Susan B. Frampton
Biyoteknolojide Geleceğe Dair Politikalar
Prof. Dr. Ali Osman KILIÇ
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerine Güncel Bakış, Çözümler, Beklentiler
Prof. Dr. M. Ali KILIÇARSLAN
3254-Acil Serviste Mortalitenin Değerlendirilmesi - Hatice ESEN
DSÖ'nün Halk Sağlığında İşbirliği Yaklaşımı
Çetin Doğan DİKMEN
Kök Hücre Tedavisi ve Ulusal Kemik İliği Bankası
Doç. Dr. Ali İrfan Emre TEKGÜNDÜZ
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Klinik Çıktıları İzlemek
Doç. Dr. Mehmet Sinan EVCİL
3755-Yoğun Bakım Birimlerinde, Basınç Ülseri Önleme Kılavuzu Kullanımını Kolaylaştırma Girişimlerinin Kılavuz Önerilerine Uyum Ve Hasta Sonuçlarına Etkisi - Nezaket YILDIRIM
Mükemmeliyet Merkezlerinde Bir Kamu Hastanesi Örneği
Uzm. Dr. Ayşe TURAN
İlaç ve Aşı Üretiminde Yerli Sanayi ve Hedefler
Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞEL
SKS Bakış Açısı ile Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Kalite Yönetimi
Prof. Dr. Adnan TEZEL
3909-Kişisel Sağlık Verileri Kayıt Ve Korunması Tutum Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması - Selma BEZİRGAN GÖZMENER
Ankara Üniversitesi Sağlıkta Mükemmeliyet Merkezi Çalışmaları
Prof. Dr. Günhan GÜRMAN
Cerrahi Uygulamalarda Yeni Teknolojiler
Prof. Dr. Cengiz AYDIN
Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinde Yeni Ufuklar
Dr. Dt. Esra ALADAĞ
3887-Aydınlatılmış Onam Formlarının Cerrahi Girişim Yapılan Hastalar Tarafından Anlaşılabilirliğinin İncelenmesi - Esra NERGİZ
      3900-Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı” Nın Primer Sezaryen Oranına Etkisi - Banu CAN
3600-Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongrelerinde Odaklanılan Konular Ve Kullanılan Yöntemler: 2009-2016 Dönemi - İpek BİLGİN DEMİR
17:50-18:00 Ara
  PECHA KUCHA
Takdim: Psk. Öznur ÖZEN
18:00-19:00 Tesis Güvenliği
Yrd. Doç. Dr. Tuncay PALTEKİ
Hasta Güvenliği
Yrd. Doç. Dr. Fatoş KORKMAZ
Çalışan Güvenliği
Dr. Mehmet ERŞAN
Bilgi Güvenliği
Dr. Mahir ÜLGÜ
Cerrahide Güvenlik
Op. Dr. Atilla YILMAZ
Değerlendirici Güvenliği
Dr. Özlem ECEMİŞ
13 Ocak 2018 - Cumartesi
Mimoza Salonu
24. Oturum Dünya'da ve Türkiye'de Sağlık Turizmi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
09:00-10:30 Sağlık Turizminde Uluslararası İyi Uygulama Örnekleri
Ilan GEVA
Sağlık Turizminde Türkiye Modeli
Uzm. Dr. Hüsrev DİKTAŞ
Sağlık Turizminde Bir Özel Sektör Deneyimi
Rasim TOPUZ
Özel Sektör Bakış Açısıyla Türkiye'de Sağlık Turizmi ve Beklentiler
Dr. Reşat BAHAT
THY ve Sağlık Turizmi
Veysel TAŞ
10:30-10:50 Ara
28. Oturum Teknolojinin Hasta Güvenliği Yararına Sağlık Eğitiminde Kullanılması
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU - Prof. Dr. Ahmet KALKAN
10:50-12:20 Sağlık Profesyonellerinin Hizmet İçi Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
Uzm. Dr. Serdar GÜREL
Hasta Güvenliği için Sağlık Çalışanlarının Güçlenmesinde Simülasyon Kullanım Örnekleri
Prof. Guillaume ALINIER
Sağlıkta Teknoloji Destekli Mesleki Eğitim ve Simülasyon
Prof. Dr. Melih ELÇİN
Sağlık Eğitiminde Teknoloji Kullanımının Sağlık Çıktıları Üzerine Etkisi
Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
12:20-13:45 Öğle Yemeği
13:45-14:15 Karşıt Görüş Oturumu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
Ek Ödeme Sistemi Hasta Güvenliğini Olumlu Etkiler.
Doç. Dr. Haluk ÖZSARI
Ek Ödeme Sistemi Hasta Güvenliğini Olumsuz Etkiler.
Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK
14:15-14:30 Ara
14:30-16:00 Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Zirvesi (Aile Meclisi Toplantısı)
Başkan: Uzm. Dr. Alaattin DİLSİZ
Bakanlık Gözüyle Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri
Çağlayan SARIOĞLAN
Değerlendirici Gözüyle Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri
Dr. Elif TUNA
Değerlendirilen Gözüyle Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri
Doç. Dr. İnci KARA
Değerlendirme Sürecinin Hülasası
Kongre Sürecinin Hülasası
13 Ocak 2018 - Cumartesi
Begonvil Salonu
25. Oturum Sağlık Hizmetlerinde Verimlilik
Oturum Başkanları: Doç. Dr. İsmayil YILMAZ - Prof. Dr. Murat ALPER
09:00-10:30 Klinik Mühendislik Hizmetlerinde Verimlilik
Uzm. Ecz. İrem MÜHÜRCÜ
Özel Sektör Bakış Açısıyla Sağlık Hizmetlerinde Verimlilik
Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZÖN
Akılcı Laboratuvar Kullanımı
Uzm. Dr. Ferzane MERCAN
Akılcı Radyoloji Kullanımı
Prof. Dr. Tamer KAYA
10:30-10:50 Ara
29. Oturum Teşhiste Hasta Güvenliği
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fahri OVALI
10:50-12:20 Klinik Tanı Sürecindeki Hatalar ve Hasta Güvenliğine Etkileri
Prof. Dr. Serhat ÜNAL
Radyolojik Tanılarda Hasta Güvenliği
Prof. Dr. Utku ŞENOL
Güvenilir Laboratuvarların Doğru Teşhise Katkıları
Prof. Dr. Kutsal YÖRÜKOĞLU
12:20-13:45 Öğle Yemeği
13 Ocak 2018 - Cumartesi
Erguvan Salonu
26. Oturum Hasta Deneyimi
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nazmi ZENGİN - Prof. Dr. Hüseyin BASKIN
09:00-10:30 SKS Kapsamında Hasta Deneyimi
Yrd. Doç. Dr. MUSA İNAL
Hekim Bakış Açısı ile Hasta Deneyimi Kavramını Anlamak
Prof. Dr. Ekber ŞAHİN
Hasta Katılımının Tanı ve Tedavi Süreçlerine Etkisi
Prof. Dr. Meryem Yavuz van GIERSBERGEN
Hastanın Bilgilendirilmesi ve Hukuki Süreçlere Etkisi
Doç. Dr. Gürkan SERT
10:30-10:50 Ara
30. Oturum Sağlıklı Çalışma Yaşamı ve Çalışan Motivasyonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN
10:50-12:20 Sağlıklı Çalışma Ortamı Nasıl Olmalı?
Prof. Dr. İlhan ÇETİN
SKS Sağlıklı Çalışma Yaşamına Ne Katıyor?
Doç. Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
Sağlıklı Çalışma Yaşamında Çalışanın Rolü
Uzm. Dr. Tuba ENGİNDENİZ
Yönetici Bakış Açısı ile Sağlıklı Çalışma Yaşamı ve Çalışan Motivasyonu
Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN
12:20-13:45 Öğle Yemeği
13 Ocak 2018 - Cumartesi
Kardelen Salonu
27. Oturum Sözlü Bildiri Oturumu
09:00 - 10:30 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ - Doç. Dr. Yasemin AKBULUT
3441-Kamu Hastanelerine Başvuru Yapan Ayaktan Ve Yatan Hastaların Hasta Mahremiyeti Konusunda Görüşlerinin İncelenmesi
Vildan Savaşcı ORDU
3894-Hasta Güvenliği Kültürü Algısının Sosyo-Demoğrafik Özelliklerine Göre İncelenmesi
Ali ARSLANOĞLU
3006-Çalışan Gözüyle Hasta Ve Çalışan Güvenliği Uygulamaları
Elif KETEN EDİS
3666-Hasta Düşmeleri İle İlgili Paydaşların Düşme Nedenleri Ve Önleyici Uygulamalar Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenerek İşlevsellik, Yetiyitimi Ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması Modeline Göre Gruplandırılması
Veysel Karani BARIŞ
3921-Kanıta Dayalı Düşme Önleme Stratejilerinin Hemşirelerin Kanıta Dayalı Uygulamalara Yönelik Tutumlarına Ve Hasta Düşmelerine Etkisi
Yasemin AYHAN ÖNCÜ
3901-İzmir İli Güney Genel Sekreterliği Hastanelerinde Hasta Ve Hasta Yakını Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Serap YAŞAROĞLU TOKSOY
10:30-10:50 Ara
31. Oturum Sözlü Bildiri Oturumu
10:50 - 12:20 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ramazan KAHVECİ - Doç. Dr. Türker YARDAN
4079-Tip 2 Diyabet Hastalarının Hastalığa İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Emine YAVUZ
3694-Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Üniteleri Ve Palyatif Bakım Merkezinde Çalışan Hemşire Ve Temizlik Personeli El Hijyeni Bilgi Düzeyi Ve Amacının Belirlenmesi
Berrin GENCER 
3492-Hastanemizde Atık Mı? Hiç Dert Değil Projesi
Seher SALMAN
3281-2017-2018 Türkiye Ağız-Diş Sağlığı Profili Araştırması
Dilek ÖZTAŞ
 
12:20 - 13:45 Öğle Yemeği
13 Ocak 2018 - Cumartesi
Oturum / Saat Mimoza Salonu Begonvil Salonu Erguvan Salonu Kardelen Salonu
09:00-10:30 24. Oturum 25. Oturum 26. Oturum 27. Oturum
Dünya'da ve Türkiye'de Sağlık Turizmi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
Sağlık Hizmetlerinde Verimlilik
Oturum Başkanları: Doç. Dr. İsmayil YILMAZ - Prof. Dr. Murat ALPER
Hasta Deneyimi
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nazmi ZENGİN
Prof. Dr. Hüseyin BASKIN
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
Doç. Dr. Yasemin AKBULUT
Sağlık Turizminde Uluslararası İyi Uygulama Örnekleri
Ilan GEVA
Klinik Mühendislik Hizmetlerinde Verimlilik
Uzm. Ecz. İrem MÜHÜRCÜ
SKS Kapsamında Hasta Deneyimi
Yrd. Doç. Dr. MUSA İNAL
3441-Kamu Hastanelerine Başvuru Yapan Ayaktan Ve Yatan Hastaların Hasta Mahremiyeti Konusunda Görüşlerinin İncelenmesi - Vildan Savaşcı ORDU
Sağlık Turizminde Türkiye Modeli
Uzm. Dr. Hüsrev DİKTAŞ
Özel Sektör Bakış Açısıyla Sağlık Hizmetlerinde Verimlilik
Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZÖN
Hekim Bakış Açısı ile Hasta Deneyimi Kavramını Anlamak
Prof. Dr. Ekber ŞAHİN
3894-Hasta Güvenliği Kültürü Algısının Sosyo-Demoğrafik Özelliklerine Göre İncelenmesi - Ali ARSLANOĞLU
Sağlık Turizminde Bir Özel Sektör Deneyimi
Rasim TOPUZ
Akılcı Laboratuvar Kullanımı
Uzm. Dr. Ferzane MERCAN
Hasta Katılımının Tanı ve Tedavi Süreçlerine Etkisi Prof. Dr. Meryem Yavuz van GIERSBERGEN 3006-Çalışan Gözüyle Hasta Ve Çalışan Güvenliği Uygulamaları - Elif KETEN EDİS
Özel Sektör Bakış Açısıyla Türkiye'de Sağlık Turizmi ve Beklentiler
Dr. Reşat BAHAT
Akılcı Radyoloji Kullanımı
Prof. Dr. Tamer KAYA
Hastanın Bilgilendirilmesi ve Hukuki Süreçlere Etkisi
Doç. Dr. Gürkan SERT
3666-Hasta Düşmeleri İle İlgili Paydaşların Düşme Nedenleri Ve Önleyici Uygulamalar Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenerek İşlevsellik, Yetiyitimi Ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması Modeline Göre Gruplandırılması - Veysel Karani BARIŞ
THY ve Sağlık Turizmi
Veysel TAŞ
   
3921-Kanıta Dayalı Düşme Önleme Stratejilerinin Hemşirelerin Kanıta Dayalı Uygulamalara Yönelik Tutumlarına Ve Hasta Düşmelerine Etkisi - Yasemin AYHAN ÖNCÜ
  3901-İzmir İli Güney Genel Sekreterliği Hastanelerinde Hasta Ve Hasta Yakını Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi - Serap YAŞAROĞLU TOKSOY
10:30-10:50 Ara
10:50-12:20 28. Oturum 29. Oturum 30. Oturum 31. Oturum
Teknolojinin Hasta Güvenliği Yararına Sağlık Eğitiminde Kullanılması
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU
Prof. Dr. Ahmet KALKAN
Teşhiste Hasta Güvenliği
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fahri OVALI
Sağlıklı Çalışma Yaşamı ve Çalışan Motivasyonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ramazan KAHVECİ
Doç. Dr. Türker YARDAN
Sağlık Profesyonellerinin Hizmet İçi Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
Uzm. Dr. Serdar Gürel
Klinik Tanı Sürecindeki Hatalar ve Hasta Güvenliğine Etkileri
Prof. Dr. Serhat ÜNAL
Sağlıklı Çalışma Ortamı Nasıl Olmalı?
Prof. Dr. İlhan ÇETİN
4079-Tip 2 Diyabet Hastalarının Hastalığa İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi - Emine YAVUZ
Hasta Güvenliği için Sağlık Çalışanlarının Güçlenmesinde Simülasyon Kullanım Örnekleri
Prof. Guillaume Alinier
Radyolojik Tanılarda Hasta Güvenliği
Prof. Dr. Utku ŞENOL
SKS Sağlıklı Çalışma Yaşamına Ne Katıyor?
Doç. Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
3694-Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Üniteleri Ve Palyatif Bakım Merkezinde Çalışan Hemşire Ve Temizlik Personeli El Hijyeni Bilgi Düzeyi Ve Amacının Belirlenmesi - Berrin GENCER 
Sağlıkta Teknoloji Destekli Mesleki Eğitim ve Simülasyon
Prof. Dr. Melih ELÇİN
Güvenilir Laboratuvarların Doğru Teşhise Katkıları
Prof. Dr. Kutsal YÖRÜKOĞLU
Sağlıklı Çalışma Yaşamında Çalışanın Rolü Uzm. Dr. Tuba ENGİNDENİZ 3492-Hastanemizde Atık Mı? Hiç Dert Değil Projesi - Seher SALMAN
Sağlık Eğitiminde Teknoloji Kullanımının Sağlık Çıktıları Üzerine Etkisi
Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
  Yönetici Bakış Açısı ile Sağlıklı Çalışma Yaşamı ve Çalışan Motivasyonu
Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN
3281-2017-2018 Türkiye Ağız-Diş Sağlığı Profili Araştırması - Dilek ÖZTAŞ
     
 
12:20-13:45 Öğle Yemeği
13:45-14:15 Karşıt Görüş Oturumu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
Ek Ödeme Sistemi Hasta Güvenliğini Olumlu Etkiler.
Doç. Dr. Haluk ÖZSARI
Ek Ödeme Sistemi Hasta Güvenliğini Olumsuz Etkiler.
Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK
14:15-14:30 Ara
14:30-16:00 Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Zirvesi (Aile Meclisi Toplantısı)
Başkan: Uzm. Dr. Alaattin DİLSİZ
Bakanlık Gözüyle Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri
Çağlayan SARIOĞLAN
Değerlendirici Gözüyle Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri
Dr. Elif TUNA
Değerlendirilen Gözüyle Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri
Doç. Dr. İnci KARA
Değerlendirme Sürecinin Hülasası
Kongre Sürecinin Hülasası