January 11, 2018 Thursday
Hall Mimoza
08:30 - 09:15 Opening Ceremony

Alaattin DİLSİZ
Deputy General Director of Health Services of the Ministry of Health of the Republic of Turkey

Alper CİHAN
General Director of Health Services of the Ministry of Health of the Republic of Turkey

Mike DURKIN
ISQua Representative

Pavel URSU
WHO Representative

Eyüp GÜMÜŞ
Undersecretary for the Ministry of Health

Ahmet DEMİRCAN
Minister of Health (in case they grace us with their presence)

09:15 - 09:30 Coffee Break
Session 1 Patient Orientation and Safety in Healthcare Systems
Moderators: Asst. Prof. Elif GÜLER KAZANCI - Dr. Pavel URSU
09:30 - 11:00 Patient Safety From the Perspective of ISQua
Prof. Mike Durkin
Patient Safety Practices in the Turkish Healthcare Quality System
Prof. Alper CİHAN
OECD & Patient Safety Indexes
Ian BROWNWOOD
WHO's Patient Safety Solutions
Dr. Evgeny ZHELEZNYAKOV
11:00 - 11:20 Coffee Break
Session 3 A Current Look at Health Care Policies
Moderator: Prof. Cevdet ERDÖL
11:20 - 12:50 An Academic Perspective on the New Health Care Restructuring
Prof. Sabahattin AYDIN
The Role of Quality, Clinical Quality and Evidence-Based Medicine in Health Care Policies
Prof. Nurullah OKUMUŞ
Government Systems and Health Politics
Prof. Hasan Hüseyin YILDIRIM
Employee-Oriented Health Care Policies and Managerial Responsibilities
Prof. Nesrin ÇOBANOĞLU
12:50 - 14:30 Lunch
14:30-16:00 Summit of Health Care Managers
"Critical Issues in Health Care Management and Recommendations for Improvement"
Chair: Prof. Eyüp GÜMÜŞ
Prof. Alper CİHAN
Dr. Mehmet B. AKGÜL
Assoc. Prof. Furkan Erol KARABEKMEZ
Op. Dr. Arslan Kağan ARSLAN
Dr. Bekir KESKİNKILIÇ
16:00 - 16:20 Coffee Break
Session 5 Accreditation in Healthcare Services and Practices in Turkey
Moderator: Prof. Ahmet ÇARHAN
16:20 - 17:50 International Aspect of Health Care Accreditation
Janette Mackereth Hill
Turkey: On a Journey of Health Care Accreditation
Spec. Dr. Dilek TARHAN
The Turkish Health Care Services Accreditation and Goals
Prof. Ahmet ÇARHAN
Projection of the Turkish Healthcare Accreditation Model on the Movement of International Patients
Prof. Metin ÇAKMAKÇI
17:50 - 18:00 Coffee Break
18:00 - 18:30 The Opposing Views Session
Moderator: Prof. Alpay AZAP
Health Care Quality Standards Cannot Meet All the Expectations in a Well-Functioning Work Life
Assoc. Prof. Sevgi ERGİN
Health Care Quality Standards Can Meet All the Expectations in a Well-Functioning Work Life
Spec. Dr. Hasan KARAMAN
January 11, 2018 Thursday
Hall Begonvil
Session 6 Health Care Information and Innovative Technologies
Moderator: Dr. Şuayip BİRİNCİ 
16:20-17:50 Turkey's Leadership in Health Information
Dr. Mahir ÜLGÜ
Digital Hospital and HIMSS
Asst. Prof. İlker KÖSE
A New World in Health Care: Mobile Health Care
Assoc. Prof. Mehmet GÖKTÜRK
The Case of United Kingdom in Health Care IT
Dr. Hüseyin ŞEKER
20:00-22:00
SKS Best Practice Award Jury Meeting
Participants: Members of the Selection Committee
Best Scientific Research (Oral Presentation) Award Jury Meeting
Participants: Members of the Selection Committee
Best Scientific Research (Poster Presentation) Award Jury Meeting
Participants: Members of the Selection Committee
January 11, 2018 Thursday
Hall Erguvan
Session 7 Evidence-Based Health Care Service Presentation
Moderator: Prof. Merdiye ŞENDİR
16:20-17:50 The Role of Evidence-Based Medicine in the Turkish Health Care System
Assoc. Prof. Rabia KAHVECİ
Impact of Evidence-Based Medical Practices on Public Health
Prof. Seçil ÖZKAN
Evidence-Based Clinical Practices of Pharmacy
Assoc. Prof. Kutay DEMİRKAN
Evidence-Based Nursing Practices
Assoc. Prof. Sergül DUYGULU
20:00-22:00
SKS Best Practice Award Jury Meeting
Participants: Members of the Selection Committee
Best Scientific Research (Oral Presentation) Award Jury Meeting
Participants: Members of the Selection Committee
Best Scientific Research (Poster Presentation) Award Jury Meeting
Participants: Members of the Selection Committee
January 11, 2018 Thursday
Hall Erguvan
Session 7 Evidence-Based Health Care Service Presentation
Moderator: Prof. Merdiye ŞENDİR
16:20-17:50 The Role of Evidence-Based Medicine in the Turkish Health Care System
Assoc. Prof. Rabia KAHVECİ
Impact of Evidence-Based Medical Practices on Public Health
Prof. Seçil ÖZKAN
Evidence-Based Clinical Practices of Pharmacy
Assoc. Prof. Kutay DEMİRKAN
Evidence-Based Nursing Practices
Assoc. Prof. Sergül DUYGULU
January 11, 2018 Thursday
Hall Kardelen
Session 2 Oral Presentation Session
09:30-11:00 Moderators: Assoc. Prof. Salim BİLİCİ - Asst. Prof. Gökhan ARSLAN
3838-Trabzon İl Ambulans Servisinde Beyaz Kod Bildirimi Süreçleri Çalışan Görüşü Alınması Üzerine Bir Çalışma
Emine KURU
3622-Sağlık Disiplini Öğrencilerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda Eğitim Alma Ve İş Kazasına Maruz Kalma Durumu
Cemile SAVCI
3960-Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirimlerinin Belirlenmesi: Alanya’da Bir Kamu Hastanesi Örneği
Deniz AKÇORA COŞAR
3941-Hayat Kurtarmak İçin Organlarınızı Bağışlar Mısınız?'' Proje Sonuçları
Füsun KÜÇÜK
3525-Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranının İzlenmesi İle Tıbbi Kayıtlardaki Hataların Düzeltilmesi Bir Gösterge Örneği
Feride AKAÇİN
3996-Acil Servislerde Klinik Kalite Karar Verme Rehberlerinin Etkin Kullanımı
Yeliz LEBLEBİCİ
Session 4 Oral Presentation Session
11:20-12:50 Moderators: Assoc. Prof. Salih MOLLAHALİLOĞLU - Asst. Prof. Harun KIRILMAZ
3628-Sağlık Personelinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Faaliyetlerine Yönelik Algı Durumlarının İncelenmesi
Selma HEVES YILMAZ
3855-İstanbul İli Özel Hastane Şikayetlerinin Sağlıkta Kalite Standartları İle İlişkisi
Muhammet ATAK
3301-Sağlıkta Kalite Alanında Bilgi Ve Deneyimin Değerlendirilmesi: Suudi Arabistan Ve Türkiye Hastaneleri Kalite Birimi Çalışanları Arasında Karşılaştırma
Mustafa Said YILDIZ
3938-Merkezi Hekim Randevu Sisteminde Kısa Mesaj Yoluyla Randevu İptal Çalışması
Fatih DOĞAN 
3719-Hastane Yöneticilerinin Otonomi Kişilik Özelliği Ve Çatışma Yönetim Tarzlarının Değerlendirilmesi
Meryem ÖRTLEK
3121-Kesici Delici Alet Yaralanmalarına İlişkin İzlem Prosedürlerinin Retrospektif İncelenmesi
Meltem ÖZTÜRK
Session 8 Oral Presentation Session
16:20-17:50 Moderators: Assoc. Prof. Doğan YÜCEL - Assoc. Prof. Senem KORUK
3262-Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hastane Staj Uygulamalarında Mobbinge Maruziyet Durumlarının İncelenmesi
Yasin UZUNTARLA
3922-Düşme Riskini Doğru Değerlendiriyor Muyuz?
Ayşegül AKKOR
3936-Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği Tutumlarının Belirlenmesi: Bir Devlet Hastanesi Örneği
Mihran KÜÇÜK
3955-Laboratuvar Çalışanlarında İş Doyumu Ve Tükenmişlik: Sakarya Ve Van Örneklemi
Mehmet Ramazan ŞEKEROĞLU
3649-Yoğun Bakım Çalışanlarının Radyasyon Güvenliği Açısından Bilgi, Tutum Ve Davranışları- Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Örneği
Burcu KARAGÖZ
3310-Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Engelli Personellerin Memnuniyetinin Zaman İçindeki Değişimi
Mehmet KOCA
20:00-22:00
SKS Best Practice Award Jury Meeting
Participants: Members of the Selection Committee
Best Scientific Research (Oral Presentation) Award Jury Meeting
Participants: Members of the Selection Committee
Best Scientific Research (Poster Presentation) Award Jury Meeting
Participants: Members of the Selection Committee
January 11, 2018 Thursday
Hall Erguvan
Session 7 Evidence-Based Health Care Service Presentation
Moderator: Prof. Merdiye ŞENDİR
16:20-17:50 The Role of Evidence-Based Medicine in the Turkish Health Care System
Assoc. Prof. Rabia KAHVECİ
Impact of Evidence-Based Medical Practices on Public Health
Prof. Seçil ÖZKAN
Evidence-Based Clinical Practices of Pharmacy
Assoc. Prof. Kutay DEMİRKAN
Evidence-Based Nursing Practices
Assoc. Prof. Sergül DUYGULU
January 11, 2018 Thursday
Session / Time Hall Mimoza Hall Begonvil Hall Erguvan Hall Kardelen
08:30 - 09:15 Opening Ceremony

Alaattin DİLSİZ
Deputy General Director of Health Services of the Ministry of Health of the Republic of Turkey

Alper CİHAN
General Director of Health Services of the Ministry of Health of the Republic of Turkey

Mike DURKIN
ISQua Representative

Pavel URSU
WHO Turkey Representative

Eyüp GÜMÜŞ
Undersecretary for the Ministry of Health

Ahmet DEMİRCAN
Minister of Health (in case they grace us with their presence)
09:15-09:30 Ara
09:30-11:00 Session 1     Session 2
Patient Orientation and Safety in Healthcare Systems
Moderators:
Asst. Prof. Elif GÜLER KAZANCI
Dr. Pavel URSU
Oral Presentation Session
Moderators:
Assoc. Prof. Salim BİLİCİ
Asst. Prof. Gökhan ARSLAN
Patient Safety From the Perspective of ISQua
Prof. Mike Durkin
3838-Trabzon İl Ambulans Servisinde Beyaz Kod Bildirimi Süreçleri Çalışan Görüşü Alınması Üzerine Bir Çalışma - Emine KURU
Patient Safety Practices in the Turkish Healthcare Quality System
Prof. Alper CİHAN
3622-Sağlık Disiplini Öğrencilerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda Eğitim Alma Ve İş Kazasına Maruz Kalma Durumu - Cemile SAVCI
OECD & Patient Safety Indexes
Ian BROWNWOOD
3960-Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirimlerinin Belirlenmesi: Alanya’da Bir Kamu Hastanesi Örneği - Deniz AKÇORA COŞAR
WHO's Patient Safety Solutions
Dr. Evgeny ZHELEZNYAKOV
3941-Hayat Kurtarmak İçin Organlarınızı Bağışlar Mısınız?'' Proje Sonuçları - Füsun KÜÇÜK
3525-Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranının İzlenmesi İle Tıbbi Kayıtlardaki Hataların Düzeltilmesi Bir Gösterge Örneği - Feride AKAÇİN
3996-Acil Servislerde Klinik Kalite Karar Verme Rehberlerinin Etkin Kullanımı - Yeliz LEBLEBİCİ
11:00-11:20 Ara
 11:20-12:50 Session 3     Session 4
A Current Look at Health Care Policie
Moderator:  Prof. Cevdet ERDÖL
Oral Presentation Session
Moderators:
Assoc. Prof. Salih MOLLAHALİLOĞLU
Asst. Prof. Harun KIRILMAZ

An Academic Perspective on the New Health Care Restructuring
Prof. Sabahattin AYDIN
3628-Sağlık Personelinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Faaliyetlerine Yönelik Algı Durumlarının İncelenmesi - Selma HEVES YILMAZ
The Role of Quality, Clinical Quality and Evidence-Based Medicine in Health Care Policies
Prof. Nurullah OKUMUŞ
3855-İstanbul İli Özel Hastane Şikayetlerinin Sağlıkta Kalite Standartları İle İlişkisi - Muhammet ATAK
Government Systems and Health Politics
Prof. Hasan Hüseyin YILDIRIM
3301-Sağlıkta Kalite Alanında Bilgi Ve Deneyimin Değerlendirilmesi: Suudi Arabistan Ve Türkiye Hastaneleri Kalite Birimi Çalışanları Arasında Karşılaştırma - Mustafa Said YILDIZ
Employee-Oriented Health Care Policies and Managerial Responsibilities
Prof. Nesrin ÇOBANOĞLU
3938-Merkezi Hekim Randevu Sisteminde Kısa Mesaj Yoluyla Randevu İptal Çalışması - Fatih DOĞAN 
3719-Hastane Yöneticilerinin Otonomi Kişilik Özelliği Ve Çatışma Yönetim Tarzlarının Değerlendirilmesi - Meryem ÖRTLEK
3121-Kesici Delici Alet Yaralanmalarına İlişkin İzlem Prosedürlerinin Retrospektif İncelenmesi - Meltem ÖZTÜRK
12:50-14:30 Lunch
14:30-16:00 Summit of Health Care Managers
"Critical Issues in Health Care Management and Recommendations for Improvement"
Chair: Prof. Eyüp GÜMÜŞ
Prof. Alper CİHAN
Dr. Mehmet B. AKGÜL
Assoc. Prof. Furkan Erol KARABEKMEZ
Op. Dr. Arslan Kağan ARSLAN
Dr. Bekir KESKİNKILIÇ
16:00-16:20 Ara
16:20-17:50 Session 5 Session 6 Session 7 Session 8
Accreditation in Healthcare Services and Practices in Turkey
Moderator:
Prof. Ahmet ÇARHAN
Health Care Information and Innovative Technologies
Moderator: Dr. Şuayip BİRİNCİ
Evidence-Based Health Care Service Presentation
Moderator:
Prof. Merdiye ŞENDİR
Oral Presentation Session
Moderators:
Assoc. Prof. Doğan YÜCEL
Assoc. Prof. Senem KORUK
International Aspect of Health Care Accreditation
Janette Mackereth Hill
Turkey's Leadership in Health Informatics
Dr. Mahir ÜLGÜ
The Role of Evidence-Based Medicine in the Turkish Health Care System
Assoc. Prof. Rabia KAHVECİ
3262-Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hastane Staj Uygulamalarında Mobbinge Maruziyet Durumlarının İncelenmesi - Yasin UZUNTARLA
Turkey: On a Journey of Health Care Accreditation
Spec. Dr. Dilek TARHAN
Digital Hospital and HIMSS
Asst. Prof. İlker KÖSE
Impact of Evidence-Based Medical Practices on Public Health
Prof. Seçil ÖZKAN
3922-Düşme Riskini Doğru Değerlendiriyor Muyuz? - Ayşegül AKKOR
The Turkish Health Care Services Accreditation and Goals
Prof. Ahmet Çarhan
A New World in Health Care: Mobile Health Care
Assoc. Prof. Mehmet GÖKTÜRK
Evidence-Based Clinical Practices of Pharmacy
Assoc. Prof. Kutay DEMİRKAN
3936-Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği Tutumlarının Belirlenmesi: Bir Devlet Hastanesi Örneği - Mihran KÜÇÜK
Projection of the Turkish Healthcare Accreditation Model on the Mobility of International Patients
Prof. Metin ÇAKMAKÇI
The Case of United Kingdom in Health Care IT
Dr. Hüseyin ŞEKER
Evidence-Based Nursing Practices
Assoc. Prof. Sergül DUYGULU
3955-Laboratuvar Çalışanlarında İş Doyumu Ve Tükenmişlik: Sakarya Ve Van Örneklemi - Mehmet Ramazan ŞEKEROĞLU
      3649-Yoğun Bakım Çalışanlarının Radyasyon Güvenliği Açısından Bilgi, Tutum Ve Davranışları- Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Örneği - Burcu KARAGÖZ
3310-Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Engelli Personellerin Memnuniyetinin Zaman İçindeki Değişimi - Mehmet KOCA
17:50-18:00 Ara
18:00-18:30 The Opposing Views Session
Moderator: Prof. Alpay AZAP
Health Care Quality Standards Cannot Meet All the Expectations in a Well-Functioning Work Life
Assoc. Prof. Sevgi ERGİN
Health Care Quality Standards Can Meet All the Expectations in a Well-Functioning Work Life
Spec. Dr. Hasan KARAMAN
20:00-22:00
SKS Best Practice Award Jury Meeting
Participants: Members of the Selection Committee
Best Scientific Research (Oral Presentation) Award Jury Meeting
Participants: Members of the Selection Committee
Best Scientific Research (Poster Presentation) Award Jury Meeting
Participants: Members of the Selection Committee
January 12, 2018 Friday
Hall Mimoza
08:30 - 09:00 Award Ceremony
 • Health Care Quality and Safety Awards
  • Awards for SKS as a Best Practice
  • Best Scientific Research Awards (Best Oral Presentation, Best Poster Presentation)
 • Awards for the Photo Competition: "Patients Hand in Hand With Health Care Professionals”
09:00 - 09:10 Coffee Break
Session 9 Performance Management in Healthcare
Moderator: Prof. Sabahattin AYDIN
09:10 - 10:40 Performance Evaluation in the Presentation of Healthcare Services
Prof. Afsun EZEL ESATOĞLU
Impact of Performance Management on Health Policies
Prof. İsmail AĞIRBAŞ
What Should the Performance-Based Payment Mode Be Like for Healthcare?
Prof. Sadık KILIÇTURGAY
Monitoring a Health Care System's Performance Through Health Care Service Quality Indicators
Ian BROWNWOOD
10:40 - 11:00 Coffee Break
Session 13 Responsibilities for Patient Care
Moderator: Prof. Fahrettin KELEŞTEMUR
11:00 - 12:30 Patient-Centered Care: Impact on Patient Outcomes and Quality)
Susan B. Frampton, PhD
Responsibilities of Patients and Physicians From the Perspective of Patient Safety
Assoc. Prof. Hayrunnisa ÖZDEMİR
Patient Care Responsibility From the Perspective of Physicians
Prof. Tevfik ÖZLÜ
Patient Care Process of Patient Eyes
Yunus YAPALI
12:30 - 14:30 Lunch
Session 16 Output-Based Evaluation and Clinical Quality in Healthcare
Moderators: Asst. Prof. Hakkı YEŞİLYURT - Prof. Öner ODABAŞ
14:30 - 16:00 OECD & HCQI (Health Care Quality Indicators)
Ian BROWNWOOD
The Turkish Clinical Quality Programme
Dr. Abdullah ÖZTÜRK
The Turkish Clinical Quality Decision Support System (K3DS)
Dr. Birol TİBET
16:00 - 16:20 Coffee Break
Session 20 Excellence in Health Services
Moderator: Prof. Erkan İBİŞ
16:20 - 17:50 Certification Standards for Excellence in Patient-Centered Care
Susan B. Frampton
WHO Excellence Awards in Public Health
Çetin Doğan DİKMEN
A Public Hospital Case for Excellence Centers
Spec. Dr. Ayşe TURAN
Ankara University's Healthcare Excellence Center Studies
Prof. Günhan GÜRMAN
17:50 - 18:00 Coffee Break
18:00 - 19:00 PECHA KUCHA
Presenting: Psk. Öznur ÖZEN
Facility Safety
Asst. Prof. Tuncay PALTEKİ
Patient Safety
Asst. Prof. Fatoş KORKMAZ
Employee Safety
Dr. Mehmet ERŞAN
Data Security
Dr. Mahir ÜLGÜ
Surgical Safety
Opr. Dr. Atilla YILMAZ
Evaluator Safety
Dr. Özlem ECEMİŞ
January 12, 2018 Friday
Hall Begonvil
Session 10 Interaction Between Palliative Care Services and Intensive Care
Moderator: Spec. Dr. Orhan KOÇ
09:10-40 Background for the Improvement of Palliative Care in Turkey
Prof. Ferda Şöhret KAHVECİ
Integrated Care Model
Spec. Dr. Orhan KOÇ
Patient Safety in Palliative Care Services
Assoc. Prof. Gülçin ŞENEL
Challenges and Solutions for Transition From Intensive Care to Palliative Care
Prof. Meltem UYAR
10:40-11:00 Coffee Break
11:00-12:30 Public & Private Partnership Summit
Moderator: Muhammed GÜLYURT
Management Mode of City Hospitals
Hüseyin ÇELİK
Public Aspect of the Public & Private Partnership
Sait ÇELEBİ
Private Aspect of the Public & Private Partnership
Atilla Kemal SAĞLAM
12:30 - 14:30 Lunch
Session 17 Emergency Service Management
Moderator: Prof. Ahmet DEMİRCAN
14:30-16:00 Assessment of Emergency Service Admissions From the Ministerial Perspective
Prof. Murat ALPER
How to Increase the Time Allocated Per Patient in an Emergency Service
Asst. Prof. Arif Onur EDEN
Consultation Procedures and Technological Assistance in Emergency Services
Assoc. Prof. Başak BAYRAM
A Multi-Disciplinary Approach to Emergency Service Patients
Prof. Zeynep ÇAKIR
16:00 - 16:20 Coffee Break
Session 21 Innovative Approaches for the Health Care System
Moderator: Dr. Hakkı GÜRSÖZ
16:20-17:50 Prospective Policies for Biotechnology
Prof. Ali Osman KILIÇ
Stem Cell Therapy and National Bone Marrow Bank
Assoc. Prof. Ali İrfan Emre TEKGÜNDÜZ
Domestic Industry and Goals for Pharmaceutical and Vaccine Production
Prof. Bülent GÜMÜŞEL
Emerging Technologies for Surgical Procedures
Prof. Cengiz AYDIN
January 12, 2018 Friday
Hall Erguvan
Session 11 Best Practice Special Award
Moderators: Prof. Haydar SUR - Prof. Hanefi ÖZBEK
09:10-40 Jury's Special Award
3rd-Place Award for the Best Practice
2nd-Place Award for the Best Practice
1st-Place Award for the Best Practice
10:40-11:00 Coffee Break
Session 14 High-Quality Health Care Service for Public Health
Moderator: Prof. İrfan ŞENCAN
11:00-12:30 Quality-Improving Methods of Primary Care and Innovative Solutions
Prof. Hamdi Nezih DAĞDEVİREN
Impact of Innovative Approaches on the National Level of Success In Combating Chronic Diseases
Spec. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ
Current Status and Future Vision For Public Health Laboratories
Dr. Edibe BOZKURT
How to Monitor the Performance of Maternal and Pediatric Health Care Services
Assoc. Prof. Esma SARIKAYA
12:30 - 14:30 Lunch
Session 18 Patient Safety and Innovative Perspectives for Dialysis Services
Moderators: Prof. Nurullah OKUMUŞ - Prof. Ramazan ÇETİNKAYA
14:30-16:00 Ministerial Goals for Dialysis Services
Dr. Murat ÖZTÜRK
Dialysis Services in terms of Health Care Quality Standards
Assoc. Prof. Funda SARI
Monitoring the Clinical Performance for Dialysis: Quality Indicators
Prof. Hüseyin KOÇAK
Innovative Approaches for Dialysis and Their Contributions to Patient Safety
Prof. Ramazan ÇETİNKAYA
16:00 - 16:20 Coffee Break
Session 22 Oral & Dental Health Services and Quality in Turkey
Otururm Başkanı: Prof. Metin ORHAN
16:20-17:50 A Current Outlook on Oral and Dental Health Services, Solutions and Expectations
Prof. M. Ali KILIÇARSLAN
Monitoring Clinical Outputs in Oral and Dental Health Services
Assoc. Prof. Mehmet Sinan EVCİL
Quality Management of Oral and Dental Health Care Services From the Perspective of Health Care Quality Standards
Prof.Dr. Adnan TEZEL
New Horizons in Oral & Dental Health Care Services
Dr. Dt. Esra ALADAĞ
January 12, 2018 Friday
Hall Kardelen
Session 12 Oral Presentation Session
09:10-10:40 Moderators:Prof. Hacer ÖZGEN NARCI - Prof. Havva ÖZTÜRK
3642-Hemşirelerin Hasta Teslim Süreçleri Hakkındaki Görüşleri Ve Deneyimleri (Yüksek Lisans Tezi) - Merve SIVACI
4064-Sağlık Hizmetlerınde Değer Akış Haritalama: Poliklinik Uygulama Örneği
Aslı ERDOĞAN
3449-Güvenlik Raporlama Kültürü Laboratuvar Hataları Sınıflandırma Sistemi Bildirim Analizi
Serpil UZUN
4117-Hasta Güvenliği Kültürünün Oluşmasında Yeni Nesil Sağlık Eğitim Sisteminde Simülasyona Dayalı Eğitimin Etkinliği: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Planlaması
Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
3369-Uluslararası Hastane Akreditasyonunun Çalışan Memnuniyetine Olan Etkisinin Araştırılması
Fatma BAŞ KAYA
3673-Diyarbakır İli İlk-Orta Öğretim Ve Yükseköğrenim Öğrencileri Sağlık Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma
Seher POLAT GÜVEN
10:40 - 11:00 Coffee Break
Session 15 Oral Presentation Session
11:00-12:30 Moderators: Prof. Ramazan ŞEKEROĞLU - Prof. Tamer Cevat İNAL
3839-Çalışan Güvenliği Komitesi Kök Kaza İnceleme Ve Düzeltici Önleyici Faaliyet Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma - Murat Osman DOĞRU
3929-Bir Sağlık Kurumunda Bilgi Güvenliği Farkındalığının Belirlenmesi: Sivas İli Örneği
Rukiye ERTÜMEN
3025-Psikolojik Yıldırma Davranışlarının Sağlık Çalışanlarının Tükenmişliği Üzerine Etkisi
Emrullah İNCESU
3837-İskenderun Devlet Hastanesi Çalışan Güvenliği Kültürü Araştırması
Mehmet GÜRSEL
3861-Dokuz Adımda Tarama Uygulaması İle Hastane Personelinin Sağlık Tarama Oranlarının Yükseltilmesi
Levent SONĞUR
3392-K-Means Kümeleme Algoritması İle Kamu Hastanelerinin Sınıflandırılması
Ayşe KELEŞ
12:30 - 14:30 Lunch
Session 19 Oral Presentation Session
14:30-16:00 Moderators: Prof. Dr. Fehmi ÇELEBİ - Prof. Dr. Elif DIKMETAŞ YARDAN
3026-Sağlık Çalışanların İşten Ayrılma Niyetlerini Belirleyen Faktörler: Psikolojik Yıldırma Ve Sosyodemografik Özellikler
Songül YORGUN
3811-Marmaris Özel Ahu Hastanesi’ nde Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi
Meral EKİNCİ
3953-Palyatif Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Memnuniyet Düzeyleri Ve Beklenti Durumlarının Değerlendirilmesi
Funda TANRIÖVER
3985-İlaç/Sarf Malzemelerde Kritik Stok Takiplerinde Sms Kullanımı: Dışkapı Modeli
Seyhan ERDURAN
4008-Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Bundle Uygulamasının Vip Oranlarına Etkisi
Emine Elvan ÇİFTLİK
3334-UNICEF Dünya Çocuklarının Durumu Raporlarındaki Sağlıkla İlgili Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Dilek ÖZTAŞ
16:00 - 16:20 Coffee Break
Session 23 Oral Presentation Session
16:20-17:50 Moderators: Prof. Musa ÖZATA - Prof. Ömer Rıfkı Önder
3254-Acil Serviste Mortalitenin Değerlendirilmesi
Hatice ESEN
3755-Yoğun Bakım Birimlerinde, Basınç Ülseri Önleme Kılavuzu Kullanımını Kolaylaştırma Girişimlerinin Kılavuz Önerilerine Uyum Ve Hasta Sonuçlarına Etkisi
Nezaket YILDIRIM
3909-Kişisel Sağlık Verileri Kayıt Ve Korunması Tutum Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
Selma BEZİRGAN GÖZMENER
3887-Aydınlatılmış Onam Formlarının Cerrahi Girişim Yapılan Hastalar Tarafından Anlaşılabilirliğinin İncelenmesi
Esra NERGİZ
3900-Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı” Nın Primer Sezaryen Oranına Etkisi
Banu CAN
3600-Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongrelerinde Odaklanılan Konular Ve Kullanılan Yöntemler: 2009-2016 Dönemi
İpek BİLGİN DEMİR
January 12, 2018 Friday
Session / Time Hall Mimoza Hall Begonvil Hall Erguvan Hall Kardelen
08:30-09:00 Award Ceremony
 • Health Care Quality and Safety Awards
  • Awards for SKS as a Best Practice
  • Best Scientific Research Awards (Best Oral Presentation, Best Poster Presentation)
 • Awards for the Photo Competition: "Patients Hand in Hand With Health Care Professionals”
09:00:09:10 Ara
09:10-10:40 Session 9 Session 10 Session 11 Session 12
Performance Management in Healthcare
Moderator: Prof. Sabahattin AYDIN
Interaction Between Palliative Care Services and Intensive Care
Moderator:
Spec. Dr. Orhan KOÇ
Best Practice Special Award
Moderators:
Prof. Haydar SUR
Prof. Hanefi ÖZBEK
Oral Presentation Session
Moderators:
Prof. Hacer ÖZGEN NARCI
Prof. Havva ÖZTÜRK
Performance Evaluation in the Provision of Healthcare Services
Prof. Afsun EZEL ESATOĞLU
Background for the Improvement of Palliative Care in Turkey
Prof. Ferda Şöhret KAHVECİ
Jury's Special Award 3642-Hemşirelerin Hasta Teslim Süreçleri Hakkındaki Görüşleri Ve Deneyimleri (Yüksek Lisans Tezi) - Merve SIVACI
Impact of Performance Management on Health Policies
Prof. İsmail AĞIRBAŞ
Integrated Care Model
Spec. Dr. Orhan KOÇ
3rd-Place Award for the Best Practice 4064-Sağlık Hizmetlerınde Değer Akış Haritalama: Poliklinik Uygulama Örneği - Aslı ERDOĞAN
What Should the Performance-Based Payment Mode Be Like for Healthcare?
Prof. Sadık KILIÇTURGAY
Patient Safety in Palliative Care Services
Assoc. Prof. Gülçin ŞENEL
2nd-Place Award for the Best Practice 3449-Güvenlik Raporlama Kültürü Laboratuvar Hataları Sınıflandırma Sistemi Bildirim Analizi - Serpil UZUN
Monitoring a Health Care System's Performance Through Health Care Service Quality Indicators
Ian BROWNWOOD
Challenges and Solutions for Transition From Intensive Care to Palliative Care
Prof. Meltem UYAR
1st-Place Award for the Best Practice 4117-Hasta Güvenliği Kültürünün Oluşmasında Yeni Nesil Sağlık Eğitim Sisteminde Simülasyona Dayalı Eğitimin Etkinliği: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Planlaması - Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
      3369-Uluslararası Hastane Akreditasyonunun Çalışan Memnuniyetine Olan Etkisinin Araştırılması - Fatma BAŞ KAYA
3673-Diyarbakır İli İlk-Orta Öğretim Ve Yükseköğrenim Öğrencileri Sağlık Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma - Seher POLAT GÜVEN
10:40-11:00 Ara
11:00-12:30 Session 13   Session 14 Session 15
Responsibilities for Patient Care
Moderator: Prof. Fahrettin KELEŞTEMUR
Public & Private Partnership Summit
Moderator: Muhammed GÜLYURT
High-Quality Health Care Service for Public Health
Moderator: Prof. İrfan ŞENCAN
Oral Presentation Session
Moderators:
Prof. Dr. Ramazan ŞEKEROĞLU
Prof. Dr. Tamer Cevat İNAL
Patient-Centered Care: Impact on Patient Outcomes and Quality)
Susan B. Frampton, PhD
Management Mode of City Hospitals
Hüseyin ÇELİK
Quality-Improving Methods of Primary Care and Innovative Solutions
Prof. Hamdi Nezih DAĞDEVİREN
3839-Çalışan Güvenliği Komitesi Kök Kaza İnceleme Ve Düzeltici Önleyici Faaliyet Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma - Murat Osman DOĞRU
Responsibilities of Patients and Physicians From the Perspective of Patient Safety
Assoc. Prof. Hayrunnisa ÖZDEMİR
Public Aspect of the Public & Private Partnership
Sait ÇELEBİ
Impact of Innovative Approaches on the National Level of Success In Combating Chronic Diseases
Spec. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ
3929-Bir Sağlık Kurumunda Bilgi Güvenliği Farkındalığının Belirlenmesi: Sivas İli Örneği - Rukiye ERTÜMEN
Patient Care Responsibility From the Perspective of Physicians
Prof. Tevfik ÖZLÜ
Private Aspect of the Public & Private Partnership
Atilla Kemal SAĞLAM
Current Status and Future Vision For Public Health Laboratories
Dr. Edibe BOZKURT
3025-Psikolojik Yıldırma Davranışlarının Sağlık Çalışanlarının Tükenmişliği Üzerine Etkisi - Emrullah İNCESU

Patient Care Process of Patient Eyes
Yunus YAPALI

  How to Monitor the Performance of Maternal and Pediatric Health Care Services
Assoc. Prof. Esma SARIKAYA
3837-İskenderun Devlet Hastanesi Çalışan Güvenliği Kültürü Araştırması - Mehmet GÜRSEL
3861-Dokuz Adımda Tarama Uygulaması İle Hastane Personelinin Sağlık Tarama Oranlarının Yükseltilmesi - Levent SONĞUR
3392-K-Means Kümeleme Algoritması İle Kamu Hastanelerinin Sınıflandırılması - Ayşe KELEŞ
12:30 - 14:30 Lunch
14:30-16:00 Session 16 Session 17 Session 18 Session 19
Output-Based Evaluation and Clinical Quality in Healthcare
Moderators: Asst. Prof. Hakkı YEŞİLYURT - Prof. Öner ODABAŞ
Emergency Service Management
Moderator:
Prof. Ahmet DEMİRCAN
Patient Safety and Innovative Perspectives for Dialysis Services
Moderators: Prof. Nurullah OKUMUŞ
Prof. Ramazan ÇETİNKAYA
Oral Presentation Session
Moderators:
Prof. Dr. Fehmi ÇELEBİ
Prof. Dr. Elif DIKMETAŞ YARDAN
OECD & HCQI (Health Care Quality Indicators)
Ian BROWNWOOD
Assessment of Emergency Service Admissions From the Ministerial Perspective
Prof. Murat ALPER
Ministerial Goals for Dialysis Services
Dr. Murat ÖZTÜRK
3026-Sağlık Çalışanların İşten Ayrılma Niyetlerini Belirleyen Faktörler: Psikolojik Yıldırma Ve Sosyodemografik Özellikler - Songül YORGUN
The Turkish Clinical Quality Programme
Dr. Abdullah ÖZTÜRK
How to Increase the Time Allocated Per Patient in an Emergency Service
Asst. Prof. Arif Onur EDEN
Dialysis Services in terms of Health Care Quality Standards
Assoc. Prof. Funda SARI
3811-Marmaris Özel Ahu Hastanesi’ nde Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi - Meral EKİNCİ
The Turkish Clinical Quality Decision Support System (K3DS)
Dr. Birol TİBET
Consultation Procedures and Technological Assistance in Emergency Services
Assoc. Prof. Başak BAYRAM
Monitoring the Clinical Performance for Dialysis: Quality Indicators
Prof. Hüseyin KOÇAK
3953-Palyatif Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Memnuniyet Düzeyleri Ve Beklenti Durumlarının Değerlendirilmesi - Funda TANRIÖVER
  A Multi-Disciplinary Approach to Emergency Service Patients
Prof. Zeynep ÇAKIR
Innovative Approaches for Dialysis and Their Contributions to Patient Safety
Prof. Ramazan ÇETİNKAYA
3985-İlaç/Sarf Malzemelerde Kritik Stok Takiplerinde Sms Kullanımı: Dışkapı Modeli - Seyhan ERDURAN
  4008-Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Bundle Uygulamasının Vip Oranlarına Etkisi - Emine Elvan ÇİFTLİK
3334-UNICEF Dünya Çocuklarının Durumu Raporlarındaki Sağlıkla İlgili Parametrelerinin Değerlendirilmesi - Dilek ÖZTAŞ
16:00 - 16:20 Ara
16:20-17:50 Session 20 Session 21 Session 22 Session 23
Excellence in Health Services
Moderator: Prof. Erkan İBİŞ
Innovative Approaches for the Health Care System
Moderator: Dr. Hakkı GÜRSÖZ
Oral & Dental Health Services and Quality in Turkey
Otururm Başkanı: Prof. Metin ORHAN
Oral Presentation Session
Moderators:
Prof. Musa ÖZATA
Prof. Ömer Rıfkı Önder
Certification Standards for Excellence in Patient-Centered Care
Susan B. Frampton
Prospective Policies for Biotechnology
Prof. Ali Osman KILIÇ
A Current Outlook on Oral and Dental Health Services, Solutions and Expectations
Prof. M. Ali KILIÇARSLAN
3254-Acil Serviste Mortalitenin Değerlendirilmesi - Hatice ESEN
WHO Excellence Awards in Public Health
Çetin Doğan DİKMEN
Stem Cell Therapy and National Bone Marrow Bank
Assoc. Prof. Ali İrfan Emre TEKGÜNDÜZ
Monitoring Clinical Outputs in Oral and Dental Health Services
Assoc. Prof. Mehmet Sinan EVCİL
3755-Yoğun Bakım Birimlerinde, Basınç Ülseri Önleme Kılavuzu Kullanımını Kolaylaştırma Girişimlerinin Kılavuz Önerilerine Uyum Ve Hasta Sonuçlarına Etkisi - Nezaket YILDIRIM
A Public Hospital Case for Excellence Centers
Spec. Dr. Ayşe TURAN
Domestic Industry and Goals for Pharmaceutical and Vaccine Production
Prof. Bülent GÜMÜŞEL
Quality Management of Oral and Dental Health Care Services From the Perspective of Health Care Quality Standards
Prof.Dr. Adnan TEZEL
3909-Kişisel Sağlık Verileri Kayıt Ve Korunması Tutum Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması - Selma BEZİRGAN GÖZMENER
Ankara University's Healthcare Excellence Center Studies
Prof. Günhan GÜRMAN
Emerging Technologies for Surgical Procedures
Prof. Cengiz AYDIN
New Horizons in Oral & Dental Health Care Services
Dr. Dt. Esra ALADAĞ
3887-Aydınlatılmış Onam Formlarının Cerrahi Girişim Yapılan Hastalar Tarafından Anlaşılabilirliğinin İncelenmesi - Esra NERGİZ
      3900-Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı” Nın Primer Sezaryen Oranına Etkisi - Banu CAN
3600-Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongrelerinde Odaklanılan Konular Ve Kullanılan Yöntemler: 2009-2016 Dönemi - İpek BİLGİN DEMİR
17:50-18:00 Ara
  PECHA KUCHA
Presenting: Psk. Öznur ÖZEN
18:00-19:00 Facility Safety
Asst. Prof. Tuncay PALTEKİ
Patient Safety
Asst. Prof. Fatoş KORKMAZ
Employee Safety
Dr. Mehmet ERŞAN
Data Security
Dr. Mahir ÜLGÜ
Surgical Safety
Op. Dr. Atilla YILMAZ
Evaluator Safety
Dr. Özlem ECEMİŞ
January 13, 2018 Saturday
Hall Mimoza
Session 24 Medical Tourism in the World and Turkey
Moderator: Prof. Nurullah OKUMUŞ
09:00-10:30 International Best Practices for Medical Tourism
Ilan GEVA
The Turkish Case in Medical Tourism
Spec. Dr. Hüsrev DİKTAŞ
A Private Industry Experience in Medical Tourism
Rasim TOPUZ
Medical Tourism in Turkey and Expectations From the Perspective of the Private Industry
Dr. Reşat BAHAT
Turkish Airlines and Medical Tourism
Veysel TAŞ
10:30-10:50 Coffee Break
Session 28 Use of Technology in Healthcare Training For the Benefit of Patient Safety
Moderators: Prof. İlyas ÇAPOĞLU - Prof. Ahmet KALKAN
10:50-12:20 Use of Technology for In-Service Training of Healthcare Professionals
Spec. Dr. Serdar GÜREL
Cases for the Use of Simulation to Empower Healthcare Professionals for Patient Safety
Prof. Guillaume ALINIER
Technologically-Assisted Training and Simulation in Health Care
Prof. Melih ELÇİN
Impact of the Use of Technology on Healthcare Outputs: A Best Practice (Virtual Breakthrough Series)
Prof. Kemal MEMİŞOĞLU
12:20-13:45 Lunch
13:45-14:15 The Session of Opposing Views
Moderator: Prof. Dilaver TENGİLİMOĞLU
A Supplementary Payment System Will Have a Positive Impact on Patient Safety
Assoc. Prof. Haluk ÖZSARI
A Supplementary Payment System Will Have a Negative Impact on Patient Safety
Prof. Recep ÖZTÜRK
14:15-14:30 Coffee Break
14:30-16:00 Summit of Health Care Quality Assessments (Family Council Meeting)
Chair: Spec. Dr. Alaattin DİLSİZ
Health Care Quality Assessments From the Ministerial Perspective
Çağlayan SARIOĞLAN
Health Care Quality Assessments From the Perspective of Assessors
Dr. Elif TUNA
Health Care Quality Assessments From the Perspective of Assessees
Assoc. Prof. İnci KARA
Summary of the Assessment Process
Summary of the Congress
January 13, 2018 Saturday
Hall Begonvil
Session 25 Efficiency Health Care Services
Moderators: Assoc. Prof. İsmayil YILMAZ - Prof. Murat ALPER
09:00-10:30 Efficiency in Clinical Engineering Services
Spec. Phar. İrem MÜHÜRCÜ
Efficiency in Healthcare Services From the Perspective of Private Industry
Asst. Prof. Ali ÖZÖN
Rational Use of Laboratories
Spec. Dr. Ferzane MERCAN
Rational Use of Radiology
Prof. Tamer KAYA
10:30-10:50 Coffee Break
Session 29 Patient Safety in Diagnosis
Moderator: Prof. Fahri OVALI
10:50-12:20 Errors of Clinical Diagnosis and Their Impacts on Patient Safety
Prof. Serhat ÜNAL
Patient Safety in Radiological Diagnosis
Prof. Utku ŞENOL
Contributions of Reliable Laboratories to Accurate Diagnosis
Prof. Kutsal YÖRÜKOĞLU
12:20-13:45 Lunch
January 13, 2018 Saturday
Hall Erguvan
Session 26 Patient Experience
Moderators: Prof. Nazmi ZENGİN - Prof. Hüseyin BASKIN
09:00-10:30 Incorporation of Patients Into the Development Process of the Health Care System
Asst. Prof. MUSA İNAL
Gaining Insight Into Patient Experience From the Perspective of Physicians
Prof. Ekber ŞAHİN
Impact of Patient Involvement on Diagnosis and Treatment
Prof. Meryem Yavuz van GIERSBERGEN
Informing Patients and Impact on Legal Procedures
Assoc. Prof. Gürkan SERT
10:30-10:50 Coffee Break
Session 30 Well-Functioning Professional Life and Employee Motivation
Moderator: Prof. Mustafa Necmi İLHAN
10:50-12:20 What Should a Well-Functioning Work Environment Look Like?
Prof. İlhan ÇETİN
What Does Health Care Quality Standards Add to a Well-Functioning Professional Life?
Assoc. Prof. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
The Role of Employees in a Well-Functioning Professional Life
Spec. Dr. Tuba ENGİNDENİZ
Well-Functioning Professional Life and Employee Motivation From the Perspective of Managers
Prof. Mustafa Necmi İLHAN
12:20-13:45 Lunch
January 13, 2018 Saturday
Hall Kardelen
Session 27 Oral Presentation Session
09:00 - 10:30 Moderators: Prof. Özkan TÜTÜNCÜ - Assoc. Prof. Yasemin AKBULUT
3441-Kamu Hastanelerine Başvuru Yapan Ayaktan Ve Yatan Hastaların Hasta Mahremiyeti Konusunda Görüşlerinin İncelenmesi - Vildan Savaşcı ORDU
3894-Hasta Güvenliği Kültürü Algısının Sosyo-Demoğrafik Özelliklerine Göre İncelenmesi
Ali ARSLANOĞLU
3006-Çalışan Gözüyle Hasta Ve Çalışan Güvenliği Uygulamaları
Elif KETEN EDİS
3666-Hasta Düşmeleri İle İlgili Paydaşların Düşme Nedenleri Ve Önleyici Uygulamalar Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenerek İşlevsellik, Yetiyitimi Ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması Modeline Göre Gruplandırılması
Veysel Karani BARIŞ
3921-Kanıta Dayalı Düşme Önleme Stratejilerinin Hemşirelerin Kanıta Dayalı Uygulamalara Yönelik Tutumlarına Ve Hasta Düşmelerine Etkisi
Yasemin AYHAN ÖNCÜ
3901-İzmir İli Güney Genel Sekreterliği Hastanelerinde Hasta Ve Hasta Yakını Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Serap YAŞAROĞLU TOKSOY
10:30-10:50 Coffee Break
Session 31 Oral Presentation Session
10:50 - 12:20 Moderators: Prof. Ramazan KAHVECİ - Assoc. Prof. Türker YARDAN
4079-Tip 2 Diyabet Hastalarının Hastalığa İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Emine YAVUZ
3694-Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Üniteleri Ve Palyatif Bakım Merkezinde Çalışan Hemşire Ve Temizlik Personeli El Hijyeni Bilgi Düzeyi Ve Amacının Belirlenmesi
Berrin GENCER 
3492-Hastanemizde Atık Mı? Hiç Dert Değil Projesi
Seher SALMAN
3281-2017-2018 Türkiye Ağız-Diş Sağlığı Profili Araştırması
Dilek ÖZTAŞ
2319-İlaç Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesi
Ahmet ATASOY
12:20 - 13:45 Lunch
January 13, 2018 Saturday
Session / Time Hall Mimoza Hall Begonvil Hall Erguvan Hall Kardelen
09:00-10:30 Session 24 Session 25 Session 26 Session 27
Medical Tourism in the World and Turkey
Moderator: Prof. Nurullah OKUMUŞ
Efficiency Health Care Services
Moderators: Assoc. Prof. İsmayil YILMAZ - Prof. Murat ALPER
Patient Experience
Moderators:
Prof. Nazmi ZENGİN
Prof. Hüseyin BASKIN
Oral Presentation Session
Moderators:
Prof. Özkan TÜTÜNCÜ - Assoc. Prof. Yasemin AKBULUT
International Best Practices for Medical Tourism
Ilan GEVA
Efficiency in Clinical Engineering Services
Spec. Pharmacies İrem MÜHÜRCÜ
Incorporation of Patients Into the Development Process of the Health Care System
Asst. Prof. MUSA İNAL
3441-Kamu Hastanelerine Başvuru Yapan Ayaktan Ve Yatan Hastaların Hasta Mahremiyeti Konusunda Görüşlerinin İncelenmesi - Vildan Savaşcı ORDU
The Turkish Case in Medical Tourism
Spec. Dr. Hüsrev DİKTAŞ
Efficiency in Healthcare Services From the Perspective of Private Industry
Asst. Prof. Ali ÖZÖN
Gaining Insight Into Patient Experience From the Perspective of Physicians
Prof. Ekber ŞAHİN
3894-Hasta Güvenliği Kültürü Algısının Sosyo-Demoğrafik Özelliklerine Göre İncelenmesi - Ali ARSLANOĞLU
A Private Industry Experience in Medical Tourism
Rasim TOPUZ
Rational Use of Laboratories
Spec. Dr. Ferzane MERCAN
Impact of Patient Involvement on Diagnosis and Treatment
Prof. Meryem Yavuz van GIERSBERGEN
3006-Çalışan Gözüyle Hasta Ve Çalışan Güvenliği Uygulamaları - Elif KETEN EDİS
Medical Tourism in Turkey and Expectations From the Perspective of the Private Industry
Dr. Reşat BAHAT
Rational Use of Radiology
Prof. Tamer KAYA
Informing Patients and Impact on Legal Procedures
Assoc. Prof. Gürkan SERT
3666-Hasta Düşmeleri İle İlgili Paydaşların Düşme Nedenleri Ve Önleyici Uygulamalar Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenerek İşlevsellik, Yetiyitimi Ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması Modeline Göre Gruplandırılması - Veysel Karani BARIŞ
Turkish Airlines and Medical Tourism
Veysel TAŞ
    3921-Kanıta Dayalı Düşme Önleme Stratejilerinin Hemşirelerin Kanıta Dayalı Uygulamalara Yönelik Tutumlarına Ve Hasta Düşmelerine Etkisi - Yasemin AYHAN ÖNCÜ
3901-İzmir İli Güney Genel Sekreterliği Hastanelerinde Hasta Ve Hasta Yakını Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi - Serap YAŞAROĞLU TOKSOY
10:30-10:50 Ara
10:50-12:20 Session 28 Session 29 Session 30 Session 31
Use of Technology in Healthcare Training For the Benefit of Patient Safety
Moderators:
Prof. İlyas ÇAPOĞLU
Prof. Ahmet KALKAN
Patient Safety in Diagnosis
Moderator: Prof. Fahri OVALI
Well-Functioning Professional Life and Employee Motivation
Moderator: Prof. Mustafa Necmi İLHAN
Oral Presentation Session
Moderators:
Prof. Ramazan KAHVECİ
Assoc. Prof. Türker YARDAN
Use of Technology for In-Service Training of Healthcare Professionals
Spec. Dr. Serdar Gürel
Errors of Clinical Diagnosis and Their Impacts on Patient Safety
Prof. Serhat ÜNAL
What Should a Well-Functioning Work Environment Look Like?
Prof. İlhan ÇETİN
4079-Tip 2 Diyabet Hastalarının Hastalığa İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi - Emine YAVUZ
Cases for the Use of Simulation to Empower Healthcare Professionals for Patient Safety
Prof. Guillaume Alinier
Patient Safety in Radiological Diagnosis
Prof. Utku ŞENOL
What Does Health Care Quality Standards Add to a Well-Functioning Professional Life?
Assoc. Prof. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
3694-Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Üniteleri Ve Palyatif Bakım Merkezinde Çalışan Hemşire Ve Temizlik Personeli El Hijyeni Bilgi Düzeyi Ve Amacının Belirlenmesi - Berrin GENCER 
Technologically-Assisted Training and Simulation in Health Care
Prof. Melih ELÇİN
Contributions of Reliable Laboratories to Accurate Diagnosis
Prof. Kutsal YÖRÜKOĞLU
The Role of Employees in a Well-Functioning Professional Life
Spec. Dr. Tuba ENGİNDENİZ
3492-Hastanemizde Atık Mı? Hiç Dert Değil Projesi - Seher SALMAN
Impact of the Use of Technology on Healthcare Outputs: A Best Practice (Virtual Breakthrough Series)
Prof. Kemal MEMİŞOĞLU
  Well-Functioning Professional Life and Employee Motivation From the Perspective of Managers
Prof. Mustafa Necmi İLHAN
3281-2017-2018 Türkiye Ağız-Diş Sağlığı Profili Araştırması - Dilek ÖZTAŞ
2319-İlaç Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesi - Ahmet ATASOY
12:20-13:45 Lunch
13:45-14:15 The Session of Opposing Views
Moderator: Prof. Dilaver TENGİLİMOĞLU
A Supplementary Payment System Will Have a Positive Impact on Patient Safety
Assoc. Prof. Haluk ÖZSARI
A Supplementary Payment System Will Have a Negative Impact on Patient Safety
Prof. Recep ÖZTÜRK
14:15-14:30 Ara
14:30-16:00 Summit of Health Care Quality Assessments (Family Council Meeting)
Chair: Spec. Dr. Alaattin DİLSİZ
Health Care Quality Assessments From the Ministerial Perspective
Dr. Abdullah ÖZTÜRK
Health Care Quality Assessments From the Perspective of Assessors
Dr. Elif TUNA
Health Care Quality Assessments From the Perspective of Assessees
Assoc. Prof. İnci KARA
Summary of the Assessment Process
Summary of the Congress