VI. SAĞLıKTA KALİTE VE GÜVENLİK ÖDÜLLERİ

Uluslararası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongreleri kapsamında düzenlenen ve geleneksel hale gelen Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri töreninin 6.’sı VII. Uluslararası Sağlıkta Kalite Performans Kongresinde gerçekleştirilecektir.

Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri sağlık hizmetlerinde güncel gelişmelerin, deneyimlerin ve hasta ve çalışan güvenliği kapsamında inovatif yaklaşımların paylaşılmasını, sağlık profesyonelleri arasındaki iletişim ve işbirliğini artırılması yönünde önemli kazanımlar sağlamaktadır.

Bu bağlamda; VI. Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri, “Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) En İyi Uygulama Ödülü” ve “En İyi Bildiri Ödülü” olmak üzere 2 kategoride verilecektir.

Seçici Kurul Üyeleri

SKS En İyi Uygulama Ödülü

Doç. Dr. Mehmet TOP
Prof. Dr. Nazan AYDIN
Prof. Dr. Suat TURGUT
Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK
Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU
Prof. Dr. Haydar SUR
Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK
Prof. Dr. Aysun Bay KARABULUT

En İyi Bilimsel Araştırma (Sözlü Bildiri) Ödülü

Prof. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ
Prof. Dr. Onur ÖZVERİ
Doç. Dr. Özgür UĞURLUOĞLU
Prof. Dr. Demet ÜNALAN
Yrd. Doç. Dr. İsmail YILDIZ
Prof. Dr. Ömer Rıfkı ÖNDER
Doç. Dr. Çağdaş Erhan AKYÜREK
Doç. Dr. Mehmet ŞENES
Prof. Dr. Hakan HAKERİ

En İyi Bilimsel Araştırma (Poster Bildiri) Ödülü

Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN
Doç. Dr. Şerife Suna OĞUZ
Op. Dr. Hasan Basri VELİOĞLU
Prof. Dr. Bayram ŞAHIN
Prof. Dr. Emine ORHANER
Prof. Dr. Mustafa ALTINDİŞ
Prof. Dr. Tamer Cevat İNAL
Prof. Dr. Yurdagül ERDEMSKS EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ

Başvuru Yapılabilecek Konu Başlıkları

Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde aşağıdaki konularda başvuru yapılabilecektir.

 • Hasta Güvenliği,
 • Çalışan Güvenliği,
 • Laboratuvar Güvenliği,
 • İndikatör Yönetimi,
 • Risk Yönetimi,
 • Hasta ve Çalışan Memnuniyeti,

Kimler Başvurabilir

Yerli ve yabancı:

 • Kamu Hastaneleri
 • Özel Hastaneler
 • Üniversiteler
 • İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlükleri
 • Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Sunan Kamu ve Özel Kuruluşlar

Kurumsal olarak veya sağlık alanında her kademede görev yapan çalışanlar ve akademisyenler bireysel olarak başvuru yapabilirler.

SKS En İyi Uygulama Ödülü Başvuru Metninin Hazırlanması

Başvuru metni aşağıdaki konu başlıklarını içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

 • Türkçe Başlık, Türkçe Özet, Anahtar Kelimeler (en az 3 – en çok 5 adet)
 • İngilizce Başlık, İngilizce Özet, Anahtar Kelimeler (en az 3 – en çok 5 adet)
 • Giriş (Literatür ve Kavramlar hakkında)
 • Uygulamanın Amacı
 • Uygulamanın Sağlıkta Kalite Standartları ile İlişkisi
 • Uygulama Süreci
 • Uygulamanın Yapıldığı Bölümler ve Takibi
 • Uygulamanın Bulguları
 • Elde Edilen Sonuçlar (Sonuçların ölçülebilir olması tercih sebebidir)
 • Sağlık Kuruluşlarda Uygulanabilme Durumu
 • Sağlık Hizmetleri Üzerine Etkileri (Etkilerin ölçülebilir olması tercih sebebidir)
 • Uygulamanın Bütçesi ve Finansmanı

Ayrıca uygulama metni maksimum 5000 kelimeden oluşmalı, Özet metin 250 kelimeyi geçmemeli, sayfa sayısı en az 10, en fazla 25 olmalı, yerli ve yabancı güncel kaynaklara yer verilmeli, uygulama görsel öğelerle desteklenmeli, ana başlık uygulamayı tam yansıtıyor olmalı, anlatım akıcı ve anlaşılır olmalı ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

* "VI. SKS En İyi Uygulama Ödülü" Yazım Kuralları için tıklayınız.Başvuru Yeri ve Adresi

Başvurular 05 Mayıs - 03 Kasım 2017 tarihleri arasında www.kalitekongre2018.org linkinden sisteme elektronik olarak yüklenecektir.

Önemli Tarihler

 • Başvuru Tarihleri: 05 Mayıs - 03 Kasım 2017
 • Sonuçlarının İlanı: 15 Aralık 2017

Başvuruların Değerlendirilmesi

Tüm başvurular kongre bilim kurulu üyeleri tarafından değerlendirme formunda yer alan kriterler esas alınarak değerlendirilecektir. Değerlendirme sonrası en yüksek puanı alan belirlenmiş sayıda çalışma sahiplerinden birer yazar VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi’ne (11-13 Ocak 2018) katılımları istenecektir. Kongre bilim kurulu üyeleri arasından seçilecek biri başkan olmak üzere beş kişilik seçici kurul tarafından kongre esnasında Kongreye katılmış olan bu çalışma sahiplerinin araştırmaları/uygulamaları yeniden değerlendirilecek olup, dereceye girenlerin sıralaması seçici kurul başkanı tarafından kongre ödül töreni’nde açıklanacaktır. Ödül töreninde ilk üç dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek ve kongreye ait tüm giderleri Bakanlığımızca karşılanacaktır.

Yarışma Oturumu ve Ödül Töreni

 • 11 Ocak 2017 tarihinde düzenlenecek olan yarışma oturumuna katılmaya hak kazanan adaylar, 15 Aralık 2017 tarihinde açıklanacak ve VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi'ne davet edilecektir.
 • Yarışma oturumuna katılmaya hak kazanan adaylar, çalışmalarını kongre salonunda sunacaklardır.
 • İlk üç dereceye giren başvuru sahibi, VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresine ücretsiz katılacak olup, ulaşım ve konaklama masrafları kongre organizasyonu tarafından karşılanacaktır.
 • Yarışma oturumuna katılmaya hak kazanan çalışmalar “Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri” kitabında yayınlanacaktır.
 • Yarışma oturumu sonrası dereceye giren ilk üç çalışma sahibine ödülleri takdim edilecektir.En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü

10-13 Ocak 2018 tarihleri arasında Bakanlığımızca gerçekleştirilecek olan “VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi”nde sunulacak olan bildiriler, bilim kurulu tarafından değerlendirilmesi sonucu elde edilen sıralamaya göre ilk üç dereceye girerek “En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü” almaya hak kazananlar belirlenecektir.

Dereceye giren çalışmaların sıralaması 12 Ocak 2018 tarihinde düzenlenecek olan ödül töreni’nde ilan edilecek ve ödülleri takdim edilecektir.

İlgililere önemle duyurulur.

Kongre Yürütme Kurulu

KONGREYE KALAN SÜRE
DUYURULAR


DESTEKLEYEN KURULUŞLAR