KABUL EDİLEN
POSTER BİLDİRİLER LİSTESİ
Bildiri No Bildiri Adı
4034 Acil Servisinden Kliniğe Yatışta Elekronik Blokaj Sistemi Dışkapı Modeli
3549 Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Osmaniye İli Kamu Hastaneleri Tesislerinde Yatan Hastaların Değerlendirilmesi
4012 Ameliyat Planlama, Gerçekleştirme Ve Masa Kullanım Oranlarının Gösterge Yönetimi Kapsamında Değerlendirilmesi
3907 Ameliyathane Tıbbi Ve Sarf Malzeme Paket Sistemi
3406 Antalya İli’Nde Bir Özel Hastanenin Çalışanlarında Meydana Gelen Kesici Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi
3784 Bır Devlet Hastanesıne Başvuran Hastaların Memnunıyet Düzeyinin Değerlendırılmesı: Retrospektıf Bır Çalışma
3802 Bilgi Mahremiyetinin İhlali Durumunda , Personelin Yükümlülüğünün Farkındalığının Belirlenmesi
3627 Bir Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Çalışanlarının Kesici Ve Delici Alet İle Yaralanma Durumlarının İncelenmesi
3863 Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hekimlerin Hasta Güvenliği Kültürü Algıları Ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi
3776 Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Kültürü Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
3940 Bir Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım Ve Palyatif Bakım Merkezindeki El Hijyeni Uyumu
4046 Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çalışanlarının Fiziksel Aktivite Düzeyleri
4009 Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Bundle Uygulamasının Santral Venöz Kateter İlişkili Enfeksiyonlar Üzerine Etkisi
3332 Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Dozimetre Taşıyan Sağlık Personelinin İyonlaştırıcı Radyasyon Hakkındaki Risk Algısı Ve Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi
3926 Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesindeki Çalışanların Sağlık Taraması Uygulamalarının Değerlendirilmesi
3636 Bir Kamu Hastanesi Klinik Kalite Örneği Diz Ve Kalça Protezi
3451 Bir Kamu Hastanesi Örneği Hasta Deneyimi
3126 Cerrahi Girişim Uygulanan Bireylerin Hemşirelik Bakımına İlişkin Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi
3826 Cerrahi Müdahale Sonrasında Hemşirelik Bakım Planlarının Analizi
2895 Demografik Faktörlerin Örgütsel Muhalefete Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama
3853 Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’Ne Bağlı Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin, Sözel Şiddete Maruz Kalma Durumunun Değerlendirilmesi
3825 Devlet Hastanesi Çalışanlarının Bilgisayar Kullanım Becerilerinin Değerlendirilmesi
3506 Dijital Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi Uygulama Örneği
3913 Diyabet İçin Tanısal Test Olan Hba1C'Nin Klinik Kalite Göstergesi Olarak Değerlendirilmesi
3786 Diyaliz Hastalarında Memnuniyet, Anksiyete Ve Depresyon Ölçümü
3679 Diyarbakır’In Merkez İlçelerinde Merkezi Hekim Randevu Sisteminin (Mhrs) Bilinirlik Ve Kullanım Düzeyi
3320 Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ Nde Koroner Arter Hastalığı Klinik Göstergelerinden Koroner Reanjiografi Uygulama Oranı Üzerine Retrospektif Bir Araştırma
4013 Düşmeleri Önleme Programı Çalışması
3885 Düşmeleri Önleme Programı Değerlendirmesi
4031 Endoskopi/Kolonoskopi İşlemleri Hasta Bilgilendirme Süreçlerinde Sms Uygulaması-Dışkapı Modeli
3511 Enerji Verimliliği Analizlerinde Enerji Yoğunluğu Kullanılarak Hastane Enerji Performans Puanlarının (Hepp) Ve Tasarruf Miktarlarının Hesaplanması
3489 Engelsizmir(Kırmızı Bayrak) Projesi
3343 Epikriz Kontrol Listelerinin Oluşturulması Ve Önemi
3007 Evde Bakım Hizmetlerinde Hasta Profili Ve Verilen Hizmetin Değerlendirilmesi
3517 Evde Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Güvenliği
3959 Fatsa Devlet Hastanesi Ameliyathane Birimi Çalışanlarının Ramak Kala Olay Ve Risk Yönetimi Algısı
3279 Fetal Anomalilerde Gebelik Terminasyonları Bebek Ölüm Hızını Değiştirebilir Mi?
3341 Genel Anestezi Altında Dental Tedavi Deneyimlerimiz
3793 Geri Bildirim Fırsatı Olarak Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Müracaatlarının Değerlendirilmesi
3663 Güvenlik Raporlama Bildirim Düzeyi Ölçümü Ve İyileştirme Çalışmaları
4210 Hacimden Değere Dönüşüm: Sağlıkta Kalite Ve Maliyetlerin Yönetiminde Önemli Bir Araç Olarak Değer Bazlı Satın Alma Yaklaşımı
3366 Hasta Hakları Farkındalığına Yönelik Bir Araştırma
3644 Hasta Mahremiyetine Yönelik Sağlıkta Kalite Standartlarının Hastane Çalışanları Üzerinde Algılarının Ölçülmesi
3601 Hastalarla Sağlık Personelleri Arasındaki İletişimi Geliştirici Bir Uygulama
3963 Hastanelerde Görev Yapan Hizmet Alım Personelinin İnternet Bağımlılığı Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği
3798 Hastanelerde Hizmet Alım Personellerine Yönelik Şiddet Olaylarının Değerlendirilmesi Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği
4002 Hastaneye Yatan Hastaların Hemşirelik Hizmetlerindeki Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi
3633 Hatalarımızdan Ders Alıyor Muyuz? Tıbbi Hataların Raporlanması Konusunda Retrospektif Bir Araştırma
3687 Hatay Devlet Hastanesinde Risk Altında Çalışan Personelin Periyodik Sağlık Tarama Verilerinin Değerlendirilmesi
3630 Hayata Dönüşün Adı “Mavi Kod” Seydişehir Devlet Hastanesi Mavi Kod Birimine Yapılan Bildirim Raporlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
3453 Hemşirelere Sunulan Eğitim Fırsatları Ve Eğitimlere İlişkin Beklentileri: Bilgisayar Ve Teknolojinin Kullanımı
4129 Hemşirelerin Advers Reaksiyon Ve Bildirimine İlişkin Bilgi Ve Tutumları İle Etkileyen Faktörler
3892 Hemşirelerin Bakış Açısıyla Hasta Güvenliği Kültürünü Değerlendirme; Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği
3806 Hemşirelerin İş Stresi Düzeyleri Ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi
3881 Hemşirelerin Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları Ve Dijital (Kâğıtsız-Akıllı) Hastaneler Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
3849 Hemşirelerin Zaman Yönetimi Tutumları Ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi
3836 İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelik İş Yükü Analizi
3269 İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesinde Tehlikeli Madde Yönetiminde Sürekli İyileştirme Çalışması
3899 İstihdam Şeklinin Hemşirelerin İş Doyumu Üzerine Etkisi
3799 Kâhta Devlet Hastanesi Sağlık Çalışanlarının Güvenlik Raporlama Sistemi Hakkında Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
3812 Kahta Devlet Hastanesi Servis Hemşirelerinin Dijital Hastane - Hımms Hakkında Farkındalığı
3736 Kalite Çalışmalarında İndikatör Yönetiminin Rolü: Akredite Bir Özel Üniversite Hastanesinde Uygulama
3255 Kamu Hastane Birliklerinin Verimlilik Düzeylerinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi
3447 Kamu Hastanelerinde Görevli Sağlık Çalışanlarının Mahremiyet Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi
3548 Kamu Sağlık Tesisi Evde Sağlık Hizmet Biriminden Faydalanan Hasta Yakınlarının Memnuniyet Durumunun Değerlendirilmesi
3522 Karacabey Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Önlemleri: Legionella Deneyimi
3351 Katarakt Klinik Göstergesi Üzerine Retrospektif Araştırma: Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Örneği
3924 Kuşadası Devlet Hastanesindeki Personellerinin Sağlık Kurumlarında Yenilikçilik ( İnovasyonun) Kavramına Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi
3868 Laboratuvarımızdaki Klinik Biyokimya Analizörlerinin Bias Ve Total Hata Oranlarının Hesaplanması
3653 Liderlik Davranışları İle İşgücü Verimliliği Arasındaki İlişkiler
3957 Maltepe Üniversitesi Hastanesinde Yatan Hastalarda Oluşan Düşmelerin Değerlendirilmesi
4071 Mültecilere Verilen Hizmette Yaşanan Güçlüklerin Değerlendirilmesi
3550 Osmaniye İli Kamu Hastanelerinde Hemşire Olarak Görev Yapan Personellerin Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Değerlendirilmesi
3371 Özdeğerlendirme İle Hasta Güvenliği Arasındaki İlişkinin Analizi
3689 Özel Ahu Hastanesi' Nde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımını Algılayışları
3087 Özel Sağlık İşletmeleri Çalışanlarının Örgüt Sağlık Algılarının Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi
3362 Palyatif Bakım Hizmetlerinin Sağlık Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi
4022 Patoloji Sonuçlarının Zamanında Çıkmasına Yönelik Kademeli Sms Uygulamaları
3709 Reddedilen Numunelerin Laboratuvar Hata Sınıflandırma Sistemine Göre Kodlanması
3908 S.B.Ü Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Çalışanlarının Kesici Delici Alet Yaralanmala Olaylarının İncelenmesi
3596 Sağlık Çalışanların Algılarına Göre Hastane Yöneticilerinin Toksik Liderlik Davranışları
3356 Sağlık Çalışanların Öz Liderlik Düzeylerinin İncelenmesi
3880 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Olaylarının Belirlenmesi: Alanya’Da Bir Kamu Hastanesi Örneği
3911 Sağlık Çalışanlarında El Hijyeni Uyumunun Değerlendirilmesi
2151 Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği Kültürü Algısının İncelenmesi
3402 Sağlık Çalışanlarının Hasta Mahremiyeti Hakkındaki Bilgi Tutumlarının Belirlenmesi Ve Doğurabileceği Hukuki Sonuçlar
3946 Sağlık Çalışanlarının Kesici Delici Aletlerle Yaralanma Deneyimleri Ve Yaralanmaya Yönelik Tutum Ve Davranışları
3286 Sağlık Çalışanlarının Önem Verdikleri Motivasyon Araçlarının Belirlenmesi
3650 Sağlık Çalışanlarının Sigara Konusunda Bilgi, Tutum Ve Davranış Düzeyleri
4006 Sağlık Çalışanlarının Yenilik, Arge Ve Proje Yönetimi Algıları
4061 Sağlık Hızmetlerınde Değer Akış Haritalamaacil Servis Örneği
3931 Sağlık Hizmetlerinde Karşılaşılan Mesleki Risklerin 112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanları Açısından Değerlendirilmesi
3372 Sağlıklı Hayat Merkezlerinin Sayısal Tasarımı Ve Optimizasyonu
3791 Sağlıkta Kalite Hizmet Standartları Hasta Bakım Sürecine Tokat İli Hekimlerinin Bakış Açısı
3546 Samandağ Devlet Hastanesinde Tıbbi Atık Miktarında Tasarruf Eylem Planı
3306 Santral Kateter Pansumanında Klorheksidin Glukonat Emdirilmiş Şeffaf Örtü İle Poviodun İyot Emdirilmiş Gazlı Bez Kullanılan Hastaların Kateter İle İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Oranlarının Karşılaştırılması
3979 Stajer Öğrencilere Verilen Hasta Güvenliği Eğitimlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
2863 Stajyer Öğrenci Güvenliği: Eğitim Programı Etkinliğinin Değerlendirmesi
3801 Sürekli Kalite İyileştirmede Primer Veri Sunan Memnuniyet Anketi Uygulamada İki Farklı Yöntemin Analizi: Yüz Yüze Görüşme İle Yapılan Anket Uygulaması İle Mobil Anket Uygulaması Sonuçlarının Değerlendirilmesi
3355 Şiddet Giderek Artıyor Mu?
3342 Temiz Eller Projesi
3682 Tıbbi Atık Yönetimine Bilişimsel Yaklaşım Tıbbi Atık Modülü
3378 Transfüzyon İmha Oranları İyileştirme Ve Etkin Maliyet Çalışması
4078 Tüberküloz Laboratuvarı Çalışanlarında Kas İskelet Sistemi Meslek Hastalığı Görülme Sıklığı
4026 Türkiye Klinik Kalite Programı; Sağlık Hizmet Sunucuları, Hasta Ve Hasta Yakınlarının Kalite Algısı
4062 Türkiye’De Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Yakınlarının Psikososyal Ve Manevi Destek Açısından İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi – İstanbul Çalışması
2868 Türkiye’De Hemşirelikte Liderlik Çalışmalarının İncelenmesi
3599 Türkiye’Deki Solunum Fonksiyon Laboratuvarlarının Kalite Ve Hasta Güvenliği Standartları Üzerine Kesitsel Anket Çalışması
4035 Uyku Bozuklukları Merkezi Randevu Takip Sistemi, Dışkapı Modeli
3964 Van İlinde Bulunan Kamu Ve Özel Hastanelerdeki Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Değerlendirme Çalışması
4024 Y Kuşağı Hemşirelerde Mesleki Bağlılığının Değerlendirilmesi
3884 Yatan Hastaların Hizmet Kalitesi Algı Ve Beklentilerinin Servqual Ölçeği İle Analizi: Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi Örneği
4001 Yatarak Sağlık Hizmeti Alan Hastalarda Sağlıkta Kalite Standartları Farkındalık Düzeyi
2869 Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Atık Ayrıştırma Uygulamaları Değerlendirmesi: Çevre Ve Atık Yönetimi Ekibi Örneği
3518 Yeni Hastane Hizmet Binalarının Hizmet Kalite Algısına Etkisi
3340 Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bası Yarası Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
4118 Yoğun Bakım Ünitelerinde Kullanılan Hastalık Şiddeti Skorlama Sistemleri İle Mortalite Oranı Hesaplanmasının Hasta Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
3927 Yoğun Bakım Ünitesine Yatışı Yapılan Olguların Endikasyon Analizi; Nedenleri, Sonuçları Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
3772 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Yakınlarının Memnuniyetinin Araştırılması
3877 Kamu Hastanelerinde Topsis Yöntemi ile Performansa Dayalı Ek Ödemenin Hesaplanması ve Örnek Bir Uygulama