Kongre kapsamında kamu, özel ve üniversitelere ait sağlık kuruluşlarının kalite, performans, hasta ve çalışan güvenliği alanlarında faaliyetlerini tanıtabilmeleri amacıyla fuaye alanında stantlar açılacaktır.

Tanıtım standı başvuruları ücretsiz olup, başvurular arasından Kongre Yürütme Kurulu’nun uygun göreceği sağlık kurum ve kuruluşlarının aşağıda yer alan kurallar çerçevesinde stant alanında faaliyetlerini tanıtmaları sağlanacaktır.

Stant Kuralları

 • Her bir stant alanı için fuaye alanında yaklaşık 6m2(3x2)'lik bir alan tahsis edilecektir.
 • Stantlar 10 Ocak 2018 tarihlerinde 09:00 - 18:00 saatleri arasında kurulacaktır. Bu tarih ve saatler dışında herhangi bir malzeme taşınması ve kurulum işlemine izin verilmeyecektir.
 • Stant görevlilerinin yaka kartları mecburi takılacaktır.
 • Her stant için elektrik ve internet bağlantısı sağlanacak olup; ayrıca talep edilmesi durumunda bir adet masa ve sandalye tahsis edilecektir.
 • Stant alanında tanıtım için bilgisayar, projeksiyon cihazı vb. kullanılabilecektir. Ancak görüntü ve sesler diğer stant ve fuaye alanındaki akışı, düzeni etkilemeyecek şekilde konumlandırılacaktır.
 • Stantlarda düzenlenecek tüm aktivitelerin listesinin ve dağıtılacak malzeme örneklerinin (broşür, kitap vb.) en geç 24 Kasım 2017 Kongre Yürütme Kuruluna teslim edilmesi gerekmektedir. Kongre Yürütme Kuruluna bildirilmeyen malzemelerin dağıtımına izin verilmeyecektir.
 • Stantlarda dağıtılacak tanıtım materyalleri yasalara ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nın ilgili mevzuatına uygun olacaktır. Kongre Yürütme Kurulu bu konuda hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir.
 • Stant alanında görev alacak yetkililer kendilerine ayrılan stant alanı dışında hiçbir tanıtım etkinliğinde bulunamayacaktır. Tüm stantlar belirtilen saatte stantlarını toplayacaktır. Stant alanının genel düzeni açısından bu saatlerin dışına çıkılmayacaktır. Sökülme işlemi için belirtilen saatler arasında toplanmayan stantların sorumluluğu stant sahiplerine ait olacaktır.
 • Stantların temizliğinden organizasyon firması ve kongre merkezi personeli hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Stantların temizliği stant açan kurum veya kuruluşun sorumluluğunda olacaktır.
 • Kongre merkezinin duvarlarına herhangi bir şey asılması ve yapıştırılması yasak olup, aksi durumda meydana gelecek zararlar ile ilgili olarak, stant açan kurum ya da kuruluş kongre merkezine karşı direkt sorumlu kabul edilecektir. Asılacak materyaller organizasyon firması tarafından temin edilecek panolara asılacaktır.
 • Kongre merkezine herhangi bir şekilde verilecek olan maddi zarar tespiti yapıldıktan sonra sorumlu kurum veya kuruluş tarafından kongre merkezine ödeme yapılacaktır.
 • Stant alanı ve malzemelerle ilgili meydana gelebilecek olan kayıp, zarar, çalıntı olaylarında Kongre Yürütme Kurulu, organizasyon firması veya kongre merkezi sorumlu tutulamayacaktır.
 • Yukarıda belirtilen kuralların ve onaylanan stant aktivitelerinin dışında, her türlü etkinliğe karşı, Kongre Yürütme Kurulunun gerekli tüm önlemleri uygulama hakkı olacaktır.

Başvuru

Tanıtım standında yer almak isteyen kuruluşlar; kalite, performans, hasta ve çalışan güvenliği alanlarında faaliyetlerini içeren bir dosya ile birlikte, stant alanında düzenlemeyi planladığı tüm aktivitelerin listesini ve dağıtacağı tanıtım materyallerinin birer örneğini (basımı ya da işlemi devam edenler için içerik bilgisi belirtilerek bildirimde bulunulması yeterli olacaktır) 24 Kasım 2017 tarihine kadar kalitekongre@gmail.com e-posta adresine bildirecektir.

KONGREYE KALAN SÜRE
DUYURULAR


DESTEKLEYEN KURULUŞLAR